huizen

Herstel woningmarkt overdreven.

De recente cijfers over de woningmarkt blijken gevoelens van euforie op te roepen. Toch is dat uiterst voorbarig als men kijkt over meerdere jaren.
Cijfers.
De cijfers zijn ontleend aan de Statline van CBS over de periode 2010 tot heden. De 2 belangrijkste trends zijn opgenomen. Het aantal verkochte woningen in absolute aantallen en de prijsindex van woningen ten opzichte van basisjaar 2010.

Wat meteen opvalt is dat het aantal verkochte woningen en de prijsindex niet direct correleren.  Niet geheel onlogisch omdat aan de woning een hypotheek verbonden is en de verkopende partij niet wil verliezen tov van zijn uitstaande hypotheeksom. Slechts langzaam wordt daar op toegegeven.

Het aantal verkochte woningen reageert wel direct op de ontwikkelingen in de markt en met name het crisis effect is overduidelijk,

Jaarcijfers.
Zelfs tijdens de crisis bleef de prijs nog korte tijd door stijgen. In 2011 bedroeg de gemiddelde verkoopwaarde €240.059,- Om daarna terug te zakken naar €213.353,- in 2013. in 2014 volgt de langzame opleving naar €222.218,- Nog ver onder het prijsniveau van 2011.

Het aantal verkochte woningen lag in 2005! op zijn hoogtepunt met 206.629 verkopen. Daarna ging het snel bergafwaarts met een dieptepunt in 2013 met 110.094 verkopen. In 2014 herstelde de markt naar 153.511. Dat lijkt veel maar opvallend is dat in december 2014 een enorme verkoopgolf was, die vervolgens weer inzakte. Veranderende wetgeving ligt hier aan ten grondslag en is dus een incident in de cijfers. De sterk teruglopende cijfers in januari en februari van 2015 onderbouwen dit. Opvallend is dat tijdens het zwaartepunt van de crisis, het aantal verkopen eigenlijk beperkt daalde als men dat vergelijk met de periode 2005-2010.

Maandcijfers.
De maandcijfers laten zien dat de prijsindex [tov 2010] in juni 2013 tot stand kwam. Daarna begonnen de prijzen weer langzaam omhoog te kruipen. Helaas ontbreken de maandcijfers van voor 2013, maar het niveau van 2011 is nog niet gehaald. Daarnaast toont de jaargrafiek een afvlakkende ontwikkeling voor die periode. Boven de 150.000 wil de markt nog niet structureel uitkomen.

De verkooppiek in december 2014 is duidelijk te zien en ook de enorme terugval meteen in januari 2015. De jaarcijfers eindigen wel met een piek maar de terugval in 2015 is hier niet inbegrepen. Momenteel ligt het aantal verkochte woningen per maand zelfs onder het niveau van 2014. Ook in december 2013 was er een piek te zien in verkopen.

Trend.
De woningmarkt hersteld zich maar met moeite. Zeker de verkopen per maand kruipen maar traag omhoog tov het begin van de crisis. Wel is de prijsindex goed doorgegroeid. Dat kan echter eerder betekenen dat golf van gedwongen verkopen [executoriaal of onderhands] op zijn einde loopt. Huizenbezitters houden  vast aan hun prijs om hun hypotheek te dekken en zijn blijkbaar in staat dit financieel op te brengen. De euforische berichten over de huizen markt zijn echter wel over dreven. Ja, februari doet het beter dan januari maar van explosief herstel is geen sprake.

Lees ook : Hypotheken