towers

Supply Chain Towers.

Supply chain visibility is een onmisbaar gegeven in een snel groeiende en toenemende complexe global supply chain. De principes en elementen van visibility worden samengebracht in zogeheten Supply Chain Towers.

Een Supply Chain tower is een centrale hub waar de informatie van de supply chain samenkomt. Met de benodigde technologie, hoogwaardige kennis en een stevig mandaat, voorziet de hub in de korte en langere termijn informatie voor beslissers in de keten. Deze centrale hub vertoont veel overeenkomsten met de keten regisseur. Het verschil ligt vooral in de onafhankelijkheid van de regisseur [4th party] en de Tower die zelf beheert wordt.

Functie.

Towers zijn multifunctioneel en cross organisatie ingericht. Het verzamelen, analyseren, voorspellen en distribueren van de informatie gebeurt ketenbreed naar alle betrokken partners. Daardoor hebben control towers zowel een strategische, tactische als operationele rol. De Tower genereren informatie die van belang is over de strategische inrichting van de keten, zij voorzien informatie over de prestatie van de keten en voorzien real time informatie die van belang is voor bijvoorbeeld voorraadmanagement.

Technologie.

De juiste technologie is onontbeerlijk voor een Control Tower. In een keten zijn vaak verschillende softwarepakketten aanwezig die horizontaal vaak moeizaam werken. Het gebruik van ERP levert eveneens weinig soelaas, vanwege de rigiditeit van de pakketten. Een Tower zal dus een middleware oplossing moeten kiezen waardoor de informatie uit TMS, WMS,ERP, MES systemen realtime gedeeld kan worden.

Het gebruik van cloud oplossingen komt als oplossing steeds meer naar voren. Er zijn steeds meer oplossingen waarbij de verschillende partners in de keten hun eigen systemen behouden en via specifieke Apps hun informatie realtime delen in de cloud met de overige ketenpartners. Dit heeft als groot voordeel dat er geen gedwongen eenheidsworst wordt afgedwongen en de partners hun eigen systemen kunnen behouden die vaak zijn toegespitst op hun specifieke eisen en situatie.

Rollen.

Ondanks het feit dat diversiteit in technologie mogelijk is zijn er toch specifieke ketenbrede rollen waarover beslissingen genomen moeten worden op harmonisatie en optimale aansturing te realiseren.

  • Het vaststellen van de doelstellingen van de ketenzichtwaarheid
  • vaststellen van de processen en afdelingen die aangesloten worden op de Tower functionaliteit
  • Vaststellen welke functies geïntegreerd of zelfs uitbesteed kunnen worden
  • Bepalen welke technologie wordt gebruikt en welke koppelingen worden gelegd.
  • Bepalen de positie van de Tower in de keten. In house, onafhankelijkheid, uitbesteden.

Factoren
De effectiviteit van een Supply chain tower word bepaald door 4 elementen:
Dynamisch. Het vermogen om veranderingen aan te brengen in processen, doelstellingen, faciliteiten, middelen met minimale vertraging en impact.
Weerbaarheid. Inzicht verschaffen in onzekere  factoren die de supply chain kunnen verstoren en het vermogen daar adequaat op te reageren. [herstellend vermogen]
Betrouwbaarheid.In welke mate is de keten in staat om tegemoet te komen aan beschikbaarheid product, service niveau’s, en verder wensen van de klant.
Responsiviteit. Vermogen om te reageren op veranderingen in de omgeving, zoals vraag, capaciteit of bijvoorbeeld regelgeving.

Fases.

Veel organisaties zijn al bezig met de implementatie van de vier factoren maar hebben dit nog niet onderbracht in een centrale hub. Organisatie vangen vaak aan met het in kaart brengen en zichtbaar maken van distributie prestaties. Het tijdig en compleet leveren aan de klant. Ook is vaak aan de Inbound zijde de nodige controle elementen ingebouwd. Op een hoger niveau is de keten al in kaart gebracht en wordt ketenbreed informatie gedeeld en voortgang gemonitored.

Technologie voorziet in alerts die afwijkingen in het proces tijdig aangeeft waardoor operators kunnen ingrijpen. In de derde en hoogste fase ontstaat de voorspellling van de keten en het pro actief reageren hierop. Met gebruik van lerende algoritmes worden mogelijke problemen gesignaleerd voordat ze ontstaan. Scenario’s worden geschreven voor beslissers die op grond van de aangereikte informatie tactisch / strategische beslissingen kunnen nemen.

scmtower-fases

Voordelen

De voordelen van een goede Tower implementatie berust ten eerste op een breed gedragen wens en behoefte van alle ketenpartners. Daarnaast dient het ontwikkelingsniveau [maturity] van de verschillende partners in lijn te liggen. Grote maturity verschillen zal tot disrupties in informatie en de betrouwbaarheid van de keten bedreigen.

Een goed ingerichte en geharmoniseerde keten kan profiteren van aanzienlijke kostenbesparingen, sterke toename van de betrouwbaarheid en de mogelijkheid om logistiek en productie optimaal te produceren. Het predictieve karakter van een Tower helpt bij het tijdig signaleren van mogelijk knelpunten in de keten, waardoor een sterk marktvoordeel ontstaat ten opzichte van mogelijke competitie.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.