datacentre

Samenvatting

De opdrachtgever verzorgt  in-house de Warehousing en Data operations op de Data Centre Campus. De opdrachtgever dient binnen afgesproken budget, de operaties conform targets en procedures van Google de operatie uit te voeren in termen van performance, arbeidsveiligheid en technologie security uit te voeren.

Periode: Februari 2020 – September 2020

Sector: Kunststof productie – Technologie – Logistiek

Functie: Warehouse manager

Download samenvatting case studie [pdf]

Opdracht specificaties

Voor de opdracht is een project charter opgesteld met als hoofddoelstelling: Een betrouwbare en voorspelbare logistieke flow conform gestelde targets. Begeleiden verdere uitrol van JDA [WMS] Software. Zorg dragen voor training en begeleiding personeel bij verankering en koppeling processen en software. Sturen op gedrag en kwaliteit van werk. Dagelijkse aansturing warehouse. ~80 fte waaronder 8 teamleads en 3 supervisors. Verantwoordelijk herziening organisatie structuur inzake taken, verantwoordelijkheden en prestatie. Opschalen van dag operatie naar 2 shifts systeem.

Overige case studies

free

Productie Energie

productie, warehouse, kunststof
datacentre

Technologie

cv ketel, airflow, productie, boiler

Kunstof productie

transport

Transport

energie

Energie

consultant

Management Consultancy

media

Media

warehouse

Voeding