Voorraadmanagement optimalisatie.

Voorraadmanagement is onmisbaar om uw supply chain onder controle te krijgen. Niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar vooral vanuit service en betrouwbaarheid naar uw klanten. Onderstaand vijf belangrijke elementen toegelicht.

Analyseer uw assortiment

Elk bedrijf heeft er mee te maken. Toename in assortiment. Niet alleen in type product maar ook de toename van SKU op product niveau. Hierdoor neemt de complexiteit van uw voorraadmanagement snel toe. Maar heeft u al die producten en SKU werkelijk nodig ?

Een ABC analyse is de eerste stap. Maak een overzicht van uw assortiment en SKU en stel vast welke producten waarde toevoegen [marge] en welke niet. Zoek de coldspots in uw assortiment. Dat betekent dat sommige producten en / of SKU uitgefaseerd worden. Deze benadering dient u structureel op te nemen in uw maandelijkse review van uw voorraad. Zeker op strategisch niveau in overleg met Sales en Purchasing.

De juiste informatie

De meeste bedrijven hebben geen probleem met de hoeveelheid data die ze verzamelen vanuit hun software systemen. Maar in hoeverre is deze data, ook daadwerkelijk informatie waar U mee kunt sturen?

Analyseer en stel vast welke data U werkelijk nodig heeft. Zorg ervoor dat die data ook accuraat is. Vaak zijn systemen over de jaren heen vervuild. Of dat definities en calculaties zijn veranderd. Hierdoor krijgt U snel een vals beeld. Benoem werknemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw data [data analisten] Zij zorgen voor consistentie en betrouwbaarheid van uw data. Vanuit strategisch niveau dient duidelijk te worden welke data relevant is en welke niet. Daarmee komen we op het volgende punt.

Meten van prestaties

Om de prestatie van uw organisatie vast te stellen, is de juiste en betrouwbare informatie essentieel. Hier komen de elementen van uw voorraadmanagement bij elkaar. Het bepaald uw besluitvorming en strategische richting van uw organisatie in relatie tot uw voorraad et v.v.

Duidelijkheid over de business strategie is dus belangrijk, zoals al eerder aangegeven. Vanuit strategie kunnen de kaders worden vastgesteld voor uw voorraadmanagement waarbinnen de organisatie opereert. Op grond hiervan kan met de juiste data, goede prestatiemeting worden gerealiseerd [ KPI] Vanzelfsprekend monitort u deze frequent. Ook kunt U dan uw analyses verder verfijnen en waar nodig de koers bij stellen.

Extern

Als u stapsgewijs uw voorraad onder controle brengt en optimaliseert, kan samenwerking met externe partijen niet buiten beschouwing blijven. Aan beide van uw supply chain is gezamenlijke beheersing een belangrijke voorwaarde om uw voorraad optimaal te houden. Niet zelden veranderen leveranciers hun eenheid samenstelling van hun product. Als u daarover niet tijdig wordt geïnformeerd, gaat uw voorraad snel uit de pas lopen.

Kijk dus goed waar uw kritieke punten liggen en bij welke leverancier / klant. In samenwerking met de externe partij, bepaald u gezamenlijke doelstellingen. Zorg dat aan beide zijden de taken en verantwoordelijkheden goed zijn verdeeld en benoemd. Koppel dus uw medewerkers aan de medewerkers van uw leverancier / klant. Frequent voert u overleg over de voortgang van de samenwerking, behalen van doelstellingen en onderzoek naar verder optimalisatie.

Conclusie

Voorraadmanagement is essentieel voor de prestatie van uw organisatie. Het is echter geen statisch gegeven maar een zeer dynamische omgeving. De constante veranderingen in de markt, producten, samenstellingen, ontwikkelingen bij derden, vereisen dat voorraadmanagement, onder beheer van de supply chain manager, op het hoogste niveau onder de aandacht dient te zijn.

 

Lees ook :

Voorraadbetrouwbaarheid

Optimaliseer voorraad