management

Zelfstandigen cruciaal voor innovatie.

De PVDA en VVD willen de zelfstandigenaftrek afschaffen en hanteren daarbij als argument dat zelfstandigen niet innovatief zijn. Dat zelfstandigen in de meeste gevallen de innovatie projecten in grote organisaties leiden en aanjagen, wordt blijkbaar vergeten.

De kracht van zelfstandigen is het feit dat zij voor beperkte tijd binnen een organisatie hun expertise beschikbaar stellen. Niet zelden betreft het specialisaties die grote bedrijven zich niet kunnen veroorloven in vast dienstverband. Het gaat dan om kennis dat incidenteel nodig is. In die gevallen zal een bedrijf daarvoor geen vaste functie instellen en maakt gebruik van de zelfstandigenmarkt wanneer nodig.

Product en kennis innovatie
Een duidelijk voorbeeld is de ICT sector met zijn bijna schier oneindige specialisaties op het gebied van software ontwikkeling, programmering, systeem management etc. Voor bedrijven, ook multinationals, is het een ondoenlijke zaak om al die kennis in huis te hebben.

De zelfstandigen, aangestuurd door de markt, brengen up-to-date kennis in huis bij een organisatie en zijn daartoe in staat om meer waarde te leveren dan de organisatie op het netvlies had. Vaak oplossingen en mogelijkheden waar het bedrijf geen rekening mee had gehouden of niet tot hun beschikking stond.

Zelfstandigen hebben ook als groot voordeel dat zij in relatief korte tijd bij vele bedrijven binnen komen en best practices kunnen vaststellen. Hierdoor kunnen ze bij elke organisatie tot de best mogelijke resultaten komen waardoor bedrijven beter in staat zijn om te overleven.

Operational Excellence
‘Agility’, ofwel het vermogen zich snel te kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden, wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Zelfstandigen worden gezien als ‘change agents’. Dat betekent dat zij het vermogen hebben zich snel te kunnen aanpassen en kwaliteit te leveren.  Zelfstandigen blijken effectiever te zijn doordat zij minder te maken hebben met de interne politiek en stroperigheid van (grote) organisaties en daardoor beter in staat zijn bij te dragen aan de resultaten.

Sociale innovatie.
Al jarenlang worden zelfstandigen gezien als weinig solidaire medeburgers, die weigerden mee te betalen aan allerlei sociale voorzieningen om het geld dat ze ermee uitspaarden in eigen zak te kunnen steken. Dat blijkt echter zelden de reden te zijn om zzp’er te worden. In tegendeel zelfs. Waar het zzp’ers in de kern om gaat, is vrijheid: hun vak op hun manier kunnen uitoefenen wanneer en voor wie zij willen.

De voordelen van zelfstandigen voor Nederland zijn veel groter dan menigeen beseft. o.a.;

  • De zelfstandige kan veel beter verschillende taken combineren, zoals werk, kinderen, ouderenzorg, vrijwilligerswerk
  • De productiviteit van zelfstandigen ligt beduidend hoger dan bij vast werknemers
  • Zelfstandigen zijn continue bezig om hun kennis uptodate te houden.
  • Zelfstandigen houden zorg en welzijn betaalbaarder omdat hun gemiddelde vraag naar deze producten veel lager ligt.

Zelfstandigen tonen duidelijk aan dat allerlei dogma’s die ten grondslag liggen aan onze wet- en regelgeving, aan onze visie op management, op welzijn van mensen voor grote groepen mensen niet geldig zijn. Vooral de mentaliteit van zzp’ers zou de basis kunnen vormen voor belangrijke sociale vernieuwingen. Veelal wordt aangenomen dat er een scheiding moet bestaan tussen privé en werk. Zelfstandigen scheiden privé en werk echter helemaal niet maar integreren deze.  Iets wat je nu ook meer en meer terugziet bij de jongste generaties.

Crisis beheer
Naarmate de crisis vordert, is de rol van de interne flexibele schil als kostenbesparend middel uitgespeeld en verschuift de behoefte van bedrijven steeds meer naar expertise en niet zozeer extra capaciteit. Tijdens het uitbreken van de crisis is het capaciteitsvraagstuk vooral door zelfstandigen opgevangen. Daarmee hebben zelfstandigen een zeer grote bijdrage geleverd aan het opvangen van de eerste klappen van de crisis

Innovatie voor de toekomst.
Nu gaat het in deze fase van de crisis immers steeds meer over het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor nieuwe markten. Zeker gezien het feit dat de klantvraag blijft diversificeren en de time to market steeds korter wordt.

Dat betekent dus dat bedrijven meer op zoek gaan naar innovatieve concepten en oplossingen. En veel van de benodigde kennis daarvoor is aanwezig bij zelfstandigen die vanuit een intrinsieke motivatie en concurrentiedruk, continue zich bijscholen en door de vele projecten de laatste kennis in huis hebben van hun vakgebied. Ook het netwerk model dat binnen de zelfstandige markt aanwezig is, speelt een belangrijke rol voor bedrijven.  Het biedt bedrijven de mogelijkheid om snel toegang te krijgen tot en hun organisatie op te schalen met specialisten.

Zelfstandigen spelen dus de komende jaren een cruciale rol voor de Nederlandse economie. Ook al innoveren zij niet hun eigen bedrijf, zij zijn wel de motor die ervoor zorgt dat de Nederlandse economie blijft innoveren. Daar het bezuinigingsmes inzetten zal een kapitale fout blijken te zijn.

Rapport ABN AMRO
ZBC