virtueel

De toekomst van supply chain heet Omni Chain.

In het artikel van Jeroen van den Berg over de toekomst van supply chains, ontbreekt een van de belangrijkste opkomende trends. Hergebruik van goederen en artikelen.

Weeskindje.
Eigenlijk is retourlogistiek altijd het weeskindje van supply chains geweest. Supply chains en modellen zijn bijna zonder uitzondering ingericht op een voorwaartse stroom. Retourenlogistiek is als de zalm die tegen de rivier op zwemt. Lastig, duur en moeilijk beheersbaar.

Cradle to cradle.
Enige tijd is C2C een hype geweest maar weer langzaam naar de achtergrond verdwenen. Door de economische crisis heeft de consument het stokje weer opgepakt. En ook de Overheid en Europa scherpen regelmatig wetgeving aan om hergebruik te stimuleren, omdat steeds meer grondstoffen richting hun Peak gaan. En stilaan met steeds meer succes.

Afvalstromen.
Door het bij de consument scheiden van afval en technologische ontwikkelingen bij afval bedrijven is de nuttige toepassing van afvalstromen sinds 1995 sterk toegenomen. Grote afvalverwerkers hebben in die ontwikkeling zich de afgelopen jaren opnieuw gepositioneerd als recycling bedrijven en verlaten hun traditionele positie van verbrander van afval.

Tweedehands.
De consument laat zich niet onbetuigd. Steeds meer artikelen krijgen een 2e of 3e leven via marktplaats of speciale tweedehands websites. Goederen worden tegen lage prijs snel verhandeld. Maar ook het aantal tweedehands winkels neemt sterk toe. De afgelopen jaren is het vloeroppervlak en de omzet van tweedehands winkels sterk toegenomen met gemiddeld 5% per jaar. De winkels hebben niet langer het ‘geitenwollen sokken’ imago maar zijn sterk geprofessionaliseerd. Consumenten leveren tegen kleine vergoeding hun artikelen in, die vervolgens gerefurbished en doorverkocht worden.

Omni chains.
Maar ook de traditionele supply chains zullen meer en meer met deze trends geconfronteerd worden. De Europese wetgever stelt steeds meer eisen aan de mogelijkheden tot hergebruik en zal de komende jaren ook eisen gaan stellen aan de retourenstroom. Denk daarbij aan de inname van bruin – en witgoed.

Omni modellering.
Zoals Jeroen vd Berg  terecht betoogt in zijn artikel is het gebruik van technologie en data van essentieel belang in de toekomst. Niet alleen voor de traditionele supply chain maar nog meer in de omni chain. Kennis over aanwezige grondstoffen, verwerkt in producten, bied mogelijkheden om deze mee te nemen in het Source Plan van een organisatie. [controlled] Binnen het netwerk van de omni chain zal continue informatie uitgewisseld worden over kringloopstromen [Connected] Niet alleen de opwaarste stromen maar ook de aanwezige retouren bij de diverse afzetpunten kunnen zo verzameld worden [consolidated]

Mobiele telefoons worden nu al omgeruild bij abonnementen maar retailers hebben ook speciale acties om je oude telefoon in te leveren voor hergebruik.

Goederen bestaan zodirect niet alleen uit nieuwe grondstof maar ook recycled. Middels refurbishing van bijvoorbeeld plastic krijgen producten de zelfde uiterlijke kwaliteitskenmerken.  Door het succes van kringloopwinkels en hun professionalisering zullen de klassieke retail winkels ‘gedwongen’ worden deze dienst aan te gaan bieden binnen hun verkoopconcept.

Cradle-to-Cradle revisited
Het C2C principe is nooit echt weggeweest maar ontwikkelt zich nu van een mechanisch, vooral door overheid aangedreven ontwikkeling, naar een volwassen markt. De noodzaak tot hergebruik enerzijds en de mogelijkheden van hedendaagse technologie, bied nu volop kansen om de retourenstromen efficiënt en kosteneffectief te gebruiken.  Daardoor zal de volume druk op de reguliere grondstofstromen afnemen en ook de daarbij behorende kostenstijgingen.

De kringloopmarkt speelt zich nu nog goeddeels buiten het zicht van de reguliere retail af. Dat levert een extra onvoorspelbaarheid van de vraagontwikkeling op. Door in deze markt te stappen krijgen retailers hierdoor meer zicht op klantgedrag en realiseren zij meer omzet door de uitbreiding van hun verkoopconcept. Daarmee wordt de belangrijkste stap gezet naar het realiseren van de omni chain.

http://addvise.net/de-retail-wel-voorbereid-op-de-omni-channel-uitdaging/
http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2014/10/Nieuwe-keten-Triple-Con-Supply-Chain-1617618W/
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/94319/naic_2006-2010_1_1.pdf
http://www.retailnews.nl/nieuws/HuUT84T7EeOSgiIACiAWJg-0/kringloopwinkels-zien-omzet-stijgen.html

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.