logistics, supply chain

Global Supply chain en Climat change.

Azië heeft het meest te lijden onder toenemende natuurrampen. Van alle slachtoffers van natuurrampen, bevind 86% zich in Azie. Hoe verhoudt zich tot een Global Supply Chain die steeds meer zijn fundament heeft in de Aziatische regio.

IPCC
De rapportage van IPCC van afgelopen september liegt er niet om. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. De bewijsvoering, ook gecorrigeerd na alle kritiek, blijft recht overeind staan. Ook concludeert IPCC dat de uitstoot van klimaatgassen zoals CO2 en methaan onverminderd toeneemt, vooral door toename van ingebruikname van kolencentrales en de lage steenkoolprijs.  Ook concludeert men dat natuurrampen zoals orkanen en overstromingen door de klimaatverandering een extra boost krijgen. Azië heeft nog vele superstormen in het vooruitzicht.

Kwetsbaar
In Azië zijn vele laaggelegen gebieden waar grote concentraties van bewoners [steden] aanwezig zijn. Daar vindt men vanzelfsprekend ook de vele bedrijven die tegen lage kosten, allerlei deelproductie uitvoeren.  Zodra een ramp plaatsvindt zoals op de Filipijnen of Japan, dan is de Global Supply Chain meteen ernstig verstoord.
Anderzijds is de resilience van lokale gebieden erg laag. U bent waarschijnlijk bekend met de beelden van enerzijds getroffen burgers die water en voedsel nodig hebben, wat op vliegvelden en havens wel aanwezig is, maar niet de getroffen gebieden bereikt. De slechte infrastructuur, corruptie en bureaucratische Overheden zijn daar mede debet aan.

Maar we moeten ook niet vergeten dat een dergelijke ramp, elk land compleet zou ontregelen. De superstorm was qua grootte minstens zo groot als heel Nederland. Probeert u maar eens voor te stellen wat er dan nog in Nederland overeind blijft. Ook hier zou t leven compleet tot stilstand komen. De ramp in 1953 is klein werk, vergeleken bij een dergelijke superstorm.

Toch zijn vele supply chains afhankelijk van de Aziatische regio. Zeventig procent van de bedrijven denkt dat hun supply chain een significant risico loopt. [CDP report] De kans dat we tijdig de klimaatverandering beteugelen wordt met de dag kleiner, wat Global supply chain managers ertoe moet aanzetten om proactief hier op in te spelen.

Besparen door reductie.
Ondanks de significante risico’s die bedrijven lopen, investeren ze amper in maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.  Terwijl dit toch op de lange termijn de best denkbare en ook goedkoopste oplossing is.  Het zijn vooral leveranciers die afhaken. Grote global players investeren tot drie keer meer dan leveranciers.  De bedrijven die werk maken van investeringen, realiseren ook aanzienlijke besparingen. Van alle leveranciers, is 29% actief bezig met investeringen en hebben daar 10,2 miljard euro mee bespaard.

Met de toenemende impact van Climat Change op ons leven en werken, wordt het des te noodzakelijker om daar hard mee aan de slag te gaan. De natuurrampen in Japan en Filipijnen zijn zodirect geen uitzondering meer maar dagelijkse kost. Dat is nog geen reden tot paniek, maar de urgentie is overduidelijk. Climatchange is een feit en kost nu al veel geld. Niets doen is de slechtst denkbare optie.

Ik wens u dan ook vooral een duurzaam 2014 toe.

https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx