Artificial Intelligence in logistiek

Artificial Intelligence is het buzzword van de laatste jaren. Toch dringt het maar moeizaam door binnen de logistiek. Artificial Intelligence biedt echter veel voordelen om uw supply chain te optimaliseren.

Ontwikkeling

Het belang van de juiste prijs en betrouwbare on time aflevering, blijven de belangrijkste factoren voor de logistiek. Maar de disrupties van de afgelopen jaren in de [Global] supply chain heeft dit zwaar onder druk gezet. Prijsstijgingen door inflatie en disrupties in de fysieke supply chain, heeft tot hogere kosten geleid voor veel organisaties. Naast het feit dat productie bedrijven te maken kregen met out of stock situaties op essentiële componenten. Artificial Intelligence is niet het kip met de gouden eieren, maar kan een significante bijdrage leveren aan het optimaliseren van uw supply chain en het tijdig onderkennen van eventuele problemen.

Veel bedrijven zijn al jaren druk met automatisering en mechanisering, maar missen vaak een stuk ‘intelligentie’ in hun systemen. Een vrachtwagen tegen het verkeerde dok, kan al tot de nodige vertraging zorgen op het verwerkingsproces. En vereist vaak manueel ingrijpen.

Enkele voorbeelden.

AI kan een organisatie ondersteunen bij het begeleiden van het vrachtwagen verkeer op haar terrein. Zeker organisaties, retailers, die een groot aantal trucks per dag verwerken, kunnen hun docking proces stroomlijnen met AI. Bij binnenkomst en vertrek, kan AI ondersteunen bij het automatisch scannen van de kentekens. Aansluitend kan AI zorgen dat de vrachtwagen naar de juiste dock wordt geleid. Al dan niet vooraf toegewezen. Door kenteken scanning kan ook voorkomen worden dat niet geautoriseerde voertuigen op het terrein komen. Daarmee draagt het bij aan de veiligheid en overzichtelijkheid op het terrein.
AI kan ook gezichtsherkenning toepassen. Met inachtneming van privacy wetgeving, biedt dit goede mogelijkheden om de toegang tot uw bedrijf veilig te stellen. Dit geldt zowel voor personeel en eventueel bezoekers die dan gelimiteerde toegang krijgen.

Een geheel andere toepassing is AI in te zetten bij het vroegtijdig detecteren van mogelijke brandsituaties door de temperatuur in verschillende secties van uw pand te monitoren. Bij grote afwijkingen [hoog of laag] kan AI al signaal afgeven richting BHV.

Pakketten

Binnen een logistieke operatie kan AI gebruikt worden om uw pakketten binnen uw organisatie te volgen. Maar ook met Machine Learning, de inhoud van het pakket controleren. Vlak voor sluiting van het pakket kan AI dan al vaststellen of de juiste goederen zijn ingepakt. Eventueel scanfouten worden hiermee ondervangen. Ook helpt AI bij het volgen van uw pakket buiten uw organisatie. Aangesloten op uw eigen distributie systeem of dat van een derde partij, kan AI monitoren of het pakket tijdig op de gewenste moment geleverd gaat worden. [voorspelling analyse] Daarmee kan AI ook een bijdrage leveren aan het monitoren van uw voorraad.
Ook op global level kan AI ondersteunen bij het plannen van productie en levering op basis van informatie over inkomende componenten. Zeker als uw organisatie een complexe inkoop situatie kent door de vele componenten. AI kan veel sneller en beter de knelpunten signaleren en adviseren op eventuele aangepaste bestel strategie. Met deze informatie kan ook de productie op de juiste en tijdige wijze anticiperen op mogelijke veranderingen.

Sortering.

AI wordt zeker krachtig in combinatie met gebruik van robot systemen. AI kan niet alleen de optimale verdeling over stations bepalen, maar ook vertragingen of eventuele downtime bij een station registreren en daarop acteren. Bij overbelaste stations kan AI automatisch ingrijpen en zorgen voor omleiding. Dit eventueel naar stations die onderbelast zijn. Hierbij ook rekening houden met de tijd van verlading van pakketten. Planners worden hierbij dan goed ondersteund door het systeem, bij het nemen van beslissingen over de distributie.

Artificial Intelligence heeft zeker veel toekomst en mogelijkheden binnen de logistiek. Gecombineerd met andere systemen / software ook van derden, kan AI sneller zichtbaarheid realiseren binnen uw supply chain. Beslissingen in de organisatie worden dan nog meer gedreven door data en minder door emotie en onderbuikgevoel.

 

Casussen AI

Robotisering