veranderingen, duurzaam

Duurzame kansen voor Nederland

Terwijl de Nederlandse economie zwicht onder de vele lastenverzwaringen en een wereldeconomie die maar niet aantrekt, blijft de duurzame sector zich continue ontwikkelen. Tijd voor Nederland om aansluiting te zoeken.

Van alle fondsen zijn de groene fondsen nog altijd uiterst succesvol. Crisis of geen crisis. Steeds meer bedrijven, waaronder ook AkzoNobel en Unilever, besteden steeds meer geld aan het verduurzamen van hun organisatie en in sommige gevallen van hun gehele keten. Het is daarom des te vreemder dat de Nederlandse regering het keer op keer het laat afweten.

Vandaag werd bekend dat er een majeure doorbraak is gerealiseerd bij het opwekken van zonne-energie. Geïnspireerd door onderzoek van Greenpeace en Solar Thermal Electricity Association, hebben verschillende wetenschappers de handen ineen geslagen en een nieuw concept ontwikkelt.

Er is drie jaar gewerkt aan het project dat werd mogelijk gemaakt door een beurs van 2.4 miljoen dollar van de Zwitserse Commissie voor Technologie en Innovatie die werd gegeven aan een samenwerking tussen wetenschappers van IBM Research (NYSE: IBM); Airlight Energy (leverancier van techniek voor zonne-energie), ETH Zurich (Studie voor dragers van Hernieuwbare Energie) en de Interstate University of Applied Sciences Buchs NTB (Instituut for Micro- en Nanotechnology MNT).

Zoals wel vaker staan landen als Zwitserland maar ook Duitsland vaak voorop als het gaat om innovatief onderzoek op industrieel gebied. Dat verklaart ook waarom deze landen ook volop meespelen in deze industrie die voor een significante boost zorgen van hun economieën. Ook hun kennisstructuur, opleidingen-scholen, spelen daarop in door elk jaar goed gekwalificeerd personeel te leveren.

Het wordt echt tijd dat de Nederlandse regering haar mouwen opstroopt en zich druk gaat maken om het verduurzamen van onze samenleving. In economisch opzicht is er veel te winnen, omdat de duurzame markt een van de weinigen is die en nog groeit en nog zeer veel ontwikkelingspotentieel in zich heeft. Een beter recept om de crisis te bestrijden is er haast niet.