crisis, europa, big data

Europees crisis herstel in zicht?

Het Duitse ministerie van Financiën heeft vandaag aangekondigd dat hun tekort eind dit jaar zal zijn verholpen. Door te hoge inkomstenbelastingen kon Duitsland een dergelijk resultaat realiseren. Dat opent nieuwe perspectieven voor de Europese crisis.

Duits is het belangrijkste economische land van Europa. Zelfs Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk kan niet concurreren met het Duitse wirtschaftwunder. Niet alleen het betere inkomen uit belastingen, maar ook de lagere kosten van het Europees monetair fonds zijn verantwoordelijk voor het snelle herstel. Aan de andere kant verbetert het Griekse perspectief langzaam.

Griekenland

De situatie in Griekenland is nog steeds ellendig. Hun tekort is enorm hoog, maar de harde taal uit de andere Europese landen is vervangen door meer gezond verstand. Europa maakt vorderingen met de herstructurering van de Europese schuld en geeft Griekenland de tijd om zijn economie weer op te bouwen. Dat vereist nog jaren van hervorming in Griekenland, maar niemand in Europa overweegt een Grexit meer. En dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven. De andere probleemmaker, Spanje, probeert nog steeds om te gaan met hun schulden, die voornamelijk worden veroorzaakt door een overschatte vastgoedmarkt. De Spaanse burger betaalt de prijs.

Maar langzaam begint na 4 jaar crisis een langzame stabilisatie plaats te vinden. Voor velen te weinig en te laat. De politici hebben de afgelopen jaren hun onbekwaamheid bewezen door essentiële besluiten zoals de bankenunie, de invoering van euro-obligaties en verdere financiële herstructurering steeds weer uit te stellen. Het is de vraag en veel economen doen dat, of de schuld en de uitbreiding van de crisis echt nodig waren, als de politici hun verantwoordelijkheid namen.

Maar het nieuws dat Duitsers een tekort zullen hebben, is goed nieuws. Als de Duitse consumptie aantrekt, kunnen de Zuid-Europese landen profiteren. Hun economieën zijn sterk afhankelijk van het verbruik in de noordelijke landen zoals Scandinavië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Een toename van de economische activiteit in Europa kan het herstelproces versnellen.