planning, coaching

Interne logistiek. Simpele oplossingen om te verbeteren.

De interne logistiek van elke organisatie, is van essentieel belang. Een slecht functionerende interne logistiek, betekent hogere kosten, slechte leveringen en ontevreden klanten. Daarnaast zal uw organisatie bij markt veranderingen, niet in staat zijn tijdig en effectief mee te bewegen.

Verbeter de bedrijfsmentaliteit.

Het blijft een open deur maar nog altijd zijn er vele organisaties die het niet of ten dele uitvoeren. Continuous Improvement. [CIP] Methodes zoals 5S, Kaizen, cycle counting, proces analyses of dagelijks over uw werkvloer lopen. Het lastige is om dit vol te houden. Dat lukt alleen als U de mentaliteit in uw organisatie verandert. Dat is feitelijk de eerste stap. Organisaties die hier in slagen, presteren elke dag beter dan organisaties die dit nalaten.

Er zijn geen snelle of makkelijke oplossingen. Het gaat om continue zoeken naar [kleine] verbeteringen, het meten van uw prestatie en stellen van doelen. U kunt hier een groot verbeter programma op zetten, maar vaak zijn kleinere initiatieven op afdelingsniveau effectiever. Het staat dicht bij U medewerkers, waardoor draagvlak wordt gegarandeerd.

Controle en training.

Allereerst dient U uw eigen processen goed in kaart te brengen. [value chain analyse] en vastleggen wat de gegeven prestatie is. Ook dient elke medewerker zijn rol en taak goed te kennen. Het trainen van uw personeel op hun processen en procedures, verdient daarbij alle aandacht. En vergeet dan ook niet dit goed vast te leggen. Handige, praktische procedures die elke medewerker makkelijk begrijpen en toepassen.

Communicatie.

Het blijft het lastigste in elke organisatie. Communicatie. Ook al duurt het maar 5 minuten. Maar elke dag kort bij elkaar komen, de vorige dag en de komende dag bespreken, is essentieel. Waarbij ook de resultaten worden besproken. Het is het moment dat ook de afwijkingen ter sprake komen. Deze vormen de basis van uw verbeteringen. Leg ze vast, zorg voor structurele oplossingen en meet het resultaat. Als dit teruggekoppelt wordt, is dit een uitstekende motivator voor het personeel om problemen te blijven aandragen.

Analyseer uw data

Velen vinden rapportages maar overbodig en verspilling van tijd. Dat zegt dan vaak iets over de houding en cultuur binnen de organsatie, dan over het rapport zelf. Vanzelfsprekend dient een rapport te voldoen aan de behoefte. Daardoor kunnen rapportages na verloop van tijd veranderen. Wees daar niet bang voor. Maar het verzamelen, analyseren en rapporteren van data, is een essentiele ondersteuning van u verbeter proces. Het verheldert gepercipieerde problemen, fluctuaties in uw proces etc, waar u maar niet de vinger achter kreeg.

Elke organisatie heeft een interne logistieke operatie. Van dienstverleners, retail, zorg, juridisch [dossiers!] tot groothandels aan toe. De prestatie van uw interne logistiek is cruciaal voor de toekomst van uw organisatie. Niet alleen uw leveranciers of klanten beoordelen U erop, ook medewerkers kijken steeds meer naar het functioneren van een organisatie. Medewerkers willen meer en meer alleen werken bij organisaties die goed staan aangeschreven. Uw interne logistiek speelt daarbij een cruciale rol.

Links:

praktische oplossingen voor uw interne logistiek

Kritische factoren logistiek management