wereld

JIT voor de toekomst

JIT [just In Time] is door vele bedrijven losgelaten en vervangen voor JIC [Just in Case]. De covid pandemie, financiele crisis en klimaatverandering heeft zijn sporen nagelaten. Toch is JIT nog steeds de beste strategie maar verdiend aanpassing.

Disrupties

JIT werd bedacht toen fabrieken en toeleveranciers nog redelijk dichtbij elkaar stonden. Hierdoor lag het risico op out-of-stock relatief laag en kon het JIT principe doorgevoerd worden. Later werd JIT in global supply chains doorgevoerd. Markten werden toegankelijker, handelsafspraken zorgde voor stabiliteit en automatisering zorgde voor meer transparantie en realtime communicatie. Door de eerder genoemde disrupties, werden supply chains minder betrouwbaar. Bedrijven schakelde over naar Just in Case. Gezien de stijgende rente, arbeidskosten en opslagkosten op vele punten in de supply chain, is dit niet de beste strategie.

Nieuwe JIT

Een van de problemen is dat bedrijven over reageren. Uit angst op enig onderdeel out of stock te gaan, wordt op vele punten in de supply chain voorraden opgebouwd. Ook leggen veel bedrijven zich vast met dure inkoopcontracten om levering te garanderen. Maar de vraag is of alle onderdelen / producten werkelijk zo kwetsbaar zijn.

In 2011 paste Toyota zijn strategie aan. 500 kritische onderdelen werden geidentificeerd. Op basis van een continuiteits plan, dienden leveranciers hun veiligheidsvoorraad aan te passen. Deze werd bepaald op grond van leadtimes en risico. Een van die onderdelen zijn semiconductor chips. Hierdoor kon Toyota out of stock situaties vermijden, zonder voor alle onderdelen een Just in Case strategie te volgen. Pas een jaar later kwam Toyota in problemen. Maar haar concurrentie stond inmiddels al langer stil.

Herontwerp uw JIT netwerk.

Wat van de oorspronkelijke opzet van JIT en de strategie geleerd kan worden, is dat bedrijven een JIT netwerk dienen op te bouwen. Kijk welke segmenten als JIT gekoppeld kunnen worden en tussen de verschillende segmenten een buffer op te bouwen. Dit hoeft niet alleen voorraad te zijn. Het kan ook productie capaciteit zijn, opslagcapaciteit die eventueel met ‘concurrenten’ gedeeld wordt of transport capaciteit.

1) breng uw global supply chain in kaart. En doe dit end to end. Veel bedrijven komen vaak niet verder dan hun 3e tier. Terwijl disrupties vaak ontstaan dieper in de keten bij kleine gespecialiseerde toeleveranciers. Alleen dan kan u werkelijk in kaart brengen waar de risico’s ziten in uw supply chain.

2) Als u de supply chain volledig in kaart heeft, kunt u vast stellen welke delen als JIT segment samengevoegd kunnen worden. Let op schommelingen in de vraag, productie cycle times en de fysieke nabijheid van de segmenten. Dus enkele kleine leveranciers in een land [China] zullen redelijk stabiel zijn. Als er al internationaal transport aan te pas komt, kunnen [transport]problemen ontstaan. Dan dient u een buffer aan te brengen van samengevoegde onderdelen of die betrouwbare onderdelen op een vaste buffer verzamelen. Op die manier koppelt u meerdere tiers aan elkaar, terwijl u de kosten toch minimaal houdt door toepassing van JIT in dit segment.

3) Creeer uw buffers. Zoals gezegd kan dat opslag zijn, back up productie capaciteit of zelfs samenwerking met concurrenten op dat deel van de supply chain. Stem daarbij wel de buffer af op de upstream capaciteit tov de downstream segmenten. Ook kunt u een buffer gebruiken om meerdere downstream segmenten te bedienen. Of u gebruikt de buffer om meerdere downstreams flows te kunnen gebruiken. In geval een flow vastloopt, dat u via de andere route uw supply chain nog steeds bediend kan worden. [multi segment adaptatie] Het voordeel van een upstream buffer voor meerdere downstream flows, is natuurlijk effectiever dan voor elke flow een aparte buffer aan te leggen. Identficeer dus de verschillende flows horizontaal om dan verticaal te zoeken naar optimalisaties door sources gemeenschappelijk te gebruiken.

4) Verbeter de samenwerking met uw leveranciers. Als uw relatie vooral transactie gebaseerd is, loopt U risico dat de leverancier op prijs gaat sturen en aan de hoogste bieder gaat verkopen. Iets wat ook gebeurde tijdens de pandemie. Een buffer kan dit deels opvangen, maar goede relaties verkleinen de kans op onzekerheid en risico’s.

5) Gebruik 3e partij inkoop organisaties om uw onderdelen veilig te stellen. Deze inkooporganisaties hebben niet alleen door volume, veel inkoopmacht. Ook hebben ze betere toegang tot verschillende leveranciers voor dezelfde onderdelen. Jumbo heeft recentelijk besloten zich ook aan te sluiten bij een Europese inkooporganisatie, omdat ze zelfstandig niet meer kon voorzien in alle productleveringen. Iets wat de concurrerende supermarkten al wel hadden gedaan. Jumbo raakte out of stock op producten waar andere supermarkten nog konden leveren.

6) Digitale oplossingen bieden verdere ondersteuning om uw supply chain stabieler te maken. AI kan u helpen met goede analyses om tijdig disrupties te signaleren. Blockchain technologie kan helpen bij het veilig vastleggen van gevoelige informatie binnen uw supply chain. Dan is het alleen beschikbaar voor geautoriseerde deelnemers. 3D printing kan helpen u minder afhankelijk te maken van bepaalde producten, zoals plastic onderdelen.

Samenvatting

Als het lastig wordt, is paniek de slechtste raadgever. Het verlaten van JIT voor Just in Case is een uiterst dure oplossing die het fundamentele probleem van disrupties niet oplost. Betere samenwerking, bouwen van een JIT netwerk en toepassen van geadvanceerde technologie zal u wel helpen bij het ontwikkelen van een stabiele supply chain.

bronnen :

World economic forum

supply chain strategien