euro, planning

VVD ideologie slecht voor economie.

Voor het zoveelste jaar op rij, zakt Nederland op de internationale concurrentielijst van de IMD. Vooraanstaande onderzoekers wijzen al langer op de constante bezuinigingsdrift die elke innovatie belemmert.

In de jaren negentig [1997] stond Nederland nog op een riante vierde plaats.  Sinds het einde van de Paarse kabinetten vond er een duidelijke omslag plaats in het  beleid van de Nederlandse Overheid. Aangespoord door de VVD ideologie van zo min mogelijk Overheid, trekt de Nederlandse Overheid steeds meer haar handen af van maatschappelijk-economische ontwikkelingen.

Het kabinet Rutte-I bezuinigde bijvoorbeeld 300 miljoen weg op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Bij het aantreden van het eerste kabinet Balkenende werden de stimuleringsmaatregelen voor de duurzame economie eveneens wegbezuinigd. Deze maatregelen hebben voor een grote achterstand gezorgd als het gaat om het verduurzamen van Nederland. Waar Duitsland nu koploper is omdat zij toen doorging, ligt Nederland nu hopeloos achter. Het gevolg is dat veel werkgelegenheid verloren is gegaan en nu extra kosten gemaakt moeten worden om aan de Europese eisen te voldoen. Goedkoop is duurkoop gaat hier zeker op.

Landen die minder rigide te werk gingen en het belang van de Overheid bleven inzien om te blijven investeren,  staan er veel beter voor. Landen als Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten, presteren veel beter.  Het feit dat Duitsland en Zwitserland ook volop meedraaien, onderstreept dat niet zozeer de kosten het probleem zijn, maar eerder de kwaliteit en het innovatieve karakter dat bepalend is. Vaak wordt gedacht dat Nederland veel van zijn maakindustrie is kwijtgeraakt omdat arbeid te duur is. Dit wordt volkomen gelogenstraft door bijvoorbeeld Zwitserland dat de duurste werknemers van Europa kent.

Het beeld dat de VVD continue schetst dat de Overheid geen banen creëert, klopt dus ook niet. Niet direct, maar juist indirect en op lange termijn is het Overheidsbeleid bepalend voor de economische bedrijvigheid van een land. Een Overheid die zich steeds verder terugtrekt, ondermijnt uiteindelijk de concurrentiepositie van een land.  Investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie is van strategisch belang. De marginale inzet van het kabinet Rutte op duurzaamheidsgebied en wederom de bezuinigingen in onderwijs en onderzoek, zullen op termijn Nederland nog verder verzwakken.

Structurele hervormingen op termijn zijn nodig om de houdbaarheid van de begroting op orde te houden. Maar dat is geheel wat anders dan rucksichloss bezuinigen en een Overheid die denkt dat ze alles aan de markt kan overlaten.  Die VVD instelling is fataal voor de Nederlandse concurrentiepositie.

IMD: Zwitsers economisch onderzoekinstituut
nederland-verliest-zicht-op-maakindustrie/
duurzame-kansen-voor-nederland/
http://www.z24.nl/economie/nederland-zakt-op-concurrentieranglijst