AQL steekproeven.

AQL staat voor Acceptable Quality limit. Het is een statistisch verantwoorde wijze om steekproeven te nemen.

Het uitvoeren van kwaliteit controles op [binnengekomen] partijen is vaak tijdrovend. Dit belemmert vaak de snelle doorstroom van goederen in uw organisatie. Zeker als er uitgebreidere controles nodig zijn. Toch wil je als organisatie grip houden op de binnengekomen kwaliteit van goederen. Slechte kwaliteit van ingekochte goederen kan desastreus uitpakken voor een organisatie.

Kwaliteitslimiet
Met AQL kunt een monster of sample nemen en op geïnformeerde wijze een beslissing nemen of een aangeleverde partij goederen de toets der kritiek kan doorstaan. Door het nemen van een statistisch verantwoorde steekproef van de partij, die gebaseerd is op internationaal erkende ISO normeringen. Op grond van de steekproef kunt u met behulp van AQL tabellen bepalen wat de aanvaardbare kwaliteitslimiet is van een partij.
De kwaliteitslimiet bepaald het maximaal aantal defecten dat in een sample gevonden mag worden. Heeft U een hogere afkeur dan de gestelde limiet, dan dient de hele partij afgekeurd te worden en eventueel volledig geïnspecteerd worden. Door de gestelde limieten is ook vooraf duidelijk wat de grenzen zijn en er geen discussie mogelijk is.

AQL grenzen.
Het is ook mogelijk om afhankelijk van het product of leverancier, een andere norm in te stellen. De grenzen worden uiteindelijk door de organisatie bepaald. Dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van het product, hoe kritisch is het product in termen van bijv. gevaar [gasafsluiter] en welke ervaring U heeft met een leverancier. Het koppelen van uw vendorrating aan uw AQL is dan ook aan te bevelen. Leveranciers die continue een stabiele en hoge kwaliteit leveren, zult u minder vaak willen controleren en het toets niveau ook daarop aanpassen. Dit vereist wel regelmatige review van de prestatie van uw leveranciers.

De defect niveaus die over het algemeen worden gebruikt voor de meeste goederen zijn: kritisch, groot en klein. Kritieke gebreken zijn gebreken die absoluut onaanvaardbaar zijn, zoals gebreken die de eindgebruiker schade kunnen berokkenen en / of gebreken die niet voldoen aan de [wettelijke] voorschriften. Grote gebreken zijn problemen die het product onaanvaardbaar maken voor de eindgebruiker. Kleine defecten zijn onvolkomenheden die afwijken van de specificaties, maar die eindgebruikers over het algemeen bereid zijn te accepteren.

Voor consumentengoederen stellen inkopers gewoonlijk AQL grenzen van 0% voor kritieke gebreken, 2,5% voor grote gebreken en 4,0% voor kleine gebreken. Deze getallen zijn niet onwrikbaar en kunnen naar wens worden aangepast, afhankelijk van het type product of de relatie tussen de koper en de fabrikant

AQL spreadsheet
Bij dit artikel vindt U een AQL spreadsheet die U gratis kunt downloaden en gebruiken. Deze sheet bevat verdere uitleg over hoe AQL werkt en hoe u de spreadsheet kunt gebruiken. Het bevat zowel een tab voor individuele selecties als Multi product selecties. Mocht u op – aanmerkingen of vragen hebben over AQL of gebruik van de spreadsheet, dan kunt u een mail sturen naar : Hans Groen

AQL oneline calculator

AQL toepassingen

AQL rekensheet – xlsx based.