lean, teamwork

Governance organisatie

Governance voor organisaties is de aard en omvang van de aansprakelijkheid van mensen in het bedrijf. Het omvat de relaties met interne en externe stakeholders. De huidige economische crisis en bovendien de hoofdoorzaken ervan, zouden bedrijven ertoe moeten aansporen hun bestuur opnieuw naar hun belanghebbenden te herzien.

Stakeholders

Een van de belangrijkste elementen van governance is het dienen van de belangen van externe belanghebbenden. “Organisaties moeten erkennen dat ze wettelijke, contractuele, sociale en marktgestuurde verplichtingen hebben tegenover niet-aandeelhouders, waaronder werknemers, investeerders, crediteuren, leveranciers, lokale gemeenschappen, klanten en beleidsmakers.”

Het andere gerelateerde element is: Integriteit en ethisch gedrag. “Integriteit moet een fundamentele vereiste zijn bij het kiezen van bedrijfsfunctionarissen en bestuursleden. Organisaties moeten een gedragscode voor hun bestuurders en leidinggevenden ontwikkelen die ethische en verantwoordelijke besluitvorming bevordert.”

De huidige economische crisis vindt haar oorzaak in het nemen van buitensporige risico’s en een gebrek aan transparantie in financiële producten. Bedrijven stelden de markt bloot aan financiële producten die een ernstig risico inhielden. Bedrijven profiteerden jarenlang van deze producten in een opgaande markt. Maar voorspelbaar, de bubbel die werd gecreëerd, stortte uiteindelijk in. Met welk doel kan dit worden geïntegreerd in governance?

Risico’s

Dergelijke grote risico’s nemen met een wereldwijde impact in eigen voordeel, zonder rekening te houden met de negatieve impact, is nauwelijks een goede zaak. De gevolgen van de financiële ineenstorting hebben al geleid tot verschillende faillissementen, banenverlies en ernstige begrotingstekorten op nationaal niveau. Regeringen werden gedwongen grote investeringen te doen en garanties te geven om het financiële systeem te handhaven. Het is verbazingwekkend dat veel financiële bedrijven, die op het laatste moment zijn gered, nu blijven doorgaan als ze zijn gestopt. Daardoor halen die bedrijven de winst op, net zoals de overheid de financiële last op zich neemt.

Verantwoord ondernemen

Tot zover de corporate governance, die gericht is op een verantwoorde manier van zaken doen, waarin de belangen van alle belanghebbenden zijn verwerkt. Ook al staan ​​de markt- en financiële wetten dergelijke acties toe, er wordt niet gezegd dat degene op deze manier zou moeten presteren.

Het vaak gehoorde argument dat concurrentie je hand dwingt, is een fout. Als uw bedrijf uitsluitend afhangt van wat uw concurrentie doet en uw hand dwingt, moet uw bedrijfsstrategie zeker opnieuw worden bekeken. Een dergelijke strategie zal zeker mislukken omdat die strategie u niet onderscheidt van de concurrentie en het is zeker een bewijs van gebrek aan innovatie. Werd de hand van Steve Jobs gedwongen door concurrentie? Helemaal niet. Hij vond zijn eigen blauwe oceaan en de concurrentie zinkt weg in de rode oceaan.

Ethisch handelen

En zelfs als het bedrijfsleven niet de handschoen van ethisch en verantwoordelijk gedrag wil oppakken, moet men zich ervan bewust zijn dat als gevolg van de ernstige bezuinigingen op nationaal niveau, die in de portemonnee van de burgers terechtkomen, corporate governance kan worden afgedwongen door wet. In Europa zijn al verschillende wetten opgesteld die de onverantwoordelijke en risicovolle financiële producten zullen beperken.

Er wordt een transactiebelasting geheven, waardoor de winstgevendheid van producten en van bedrijven afneemt. Financials klagen daar misschien over, maar ze moeten in de spiegel kijken. In een mondiale samenleving kan men niet doen alsof hij alleen handelt en zijn eigen belang dient en verwacht dat de andere belanghebbenden zulk gedrag zullen accepteren. Dat is onwetendheid. Corporate governance is het zorgen voor een goed evenwicht tussen de verschillende stakeholders. Het is duidelijk dat we al geruime tijd uit balans waren. En terwijl de klok tikt, zwaait de slinger van links naar rechts. Hoe sterker de beweging naar één kant, des te sterker zwaait de slinger terug.

Big data – introductie

Big data governance

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen nu eigenlijk

Corporate governance – harvard review