uitgeverijen

Waarom innoveren uitgevers zo traag?

Polare de grote boekenketen sluit tijdelijk haar deuren om haar toekomst veilig te stellen. Ook andere boekhandels en uitgevers verkeren in zwaar weer, terwijl E-Reading nauwelijks van de grond komt.

Conservatief
Amper 2% van alle titels is beschikbaar voor E-Readers. Veel van deze titels zijn met groot gemak ook nog eens gratis te verkrijgen. De samenwerking tussen uitgevers is mondjesmaat en de toepassing en doorontwikkeling van DRM [digital right management] gaat traag. Er zijn teveel backdoors in het systeem waardoor kwaadwillenden tamelijk eenvoudig de beveiliging kunnen omzeilen.

Veel uitgevers geven aan dat ze de toekomst van het gedrukte boek somber inzien. Merkwaardig genoeg wijzen ze daarbij vooral naar de concurrentie. Een typisch verschijnsel voor een industrie niet in staat is om met de disruptie om te gaan die wordt veroorzaakt door de digitalisering van de wereld.

Uitdagingen.
Een van de problemen is dat uitgevers eigenlijk niet weten wie hun eindklanten zijn. Ze zijn alleen bekend met hun tussenhandel, de boekenwinkel.  Juist de digitalisering biedt volop mogelijkheden om de eindklant te leren kennen, waardoor maatwerk mogelijk wordt. Sommige organisaties zoals Reed Business zijn hier wel mee bezig, maar de traditionele boekuitgevers lopen hopeloos achter. De uitgevers hebben weinig geleerd van de harde lessen van de muziekindustrie, die zelf ook nog worstelt met de nieuwe realiteit.

Kansen.
De enorme diversiteit aan [social] media kanalen biedt uitgelezen kansen om uitgever, schrijver en eindklant aan elkaar te binden. De social media zijn geen bedreiging voor uitgevers maar juist een unieke kans. Social media houden zich niet zozeer bezig met het creëren van kennis en nieuws, maar met het verspreiden ervan. Het is dus een business model probleem en geen gebrek aan belangstelling van eindklanten voor kennis, boeken en allerlei nieuws.

Er zijn al genoeg voorbeelden die laten zien dat betaalde nieuwsverspreiding en informatiedeling wel degelijk succesvol kan zijn. De Correspondent, recentelijk opgericht, blijkt goed aan te slaan. Het Financiële dagblad heeft een prachtige niche gevonden.

Strategieen.

  • De uitgeverij wereld overleeft alleen als zij accepteert dat de regels definitief veranderd zijn. Grote media imperia hebben waarschijnlijk hun langste tijd gehad. De digitale wereld biedt juist kleinere spelers om bepaalde deelmarkten open te breken [Correspondent – FD]
  • Organisaties dienen alle mogelijkheden te onderzoeken en innovatie te stimuleren. Niet alleen een koppeling met social media, maar ook met ontwikkelaars van E-Readers, tablets, smartphones. Daarbij gaat het om verbeteren van leeskwaliteit, ontwikkelen apps, beveiliging zoals een verbeterde DRM.
  • Uitgevers moeten hun eindklanten leren kennen en hun de mogelijkheid geven te participeren in het creatieproces.  Ze moeten meer de mogelijkheid van contentsharing geven. Jongeren doen de hele niets anders dan sharing. Als de eindklant mede bijdraagt aan content, is deze eerder bereid tot sharing en zelfs betaling.
  • Diversificatie of het opzoeken van niche kan een succesvolle strategie zijn. Specifiek economisch nieuws, een specifiek genre waarbij auteurs interacteren met het lezend publiek.
  • Bestrijd de grootste vijand, te weten de eigen organisatie. Uitgevers hebben decennialang geconcurreerd, maar zullen nu moeten samenwerken. Gezamenlijk businessmodellen ontwikkelen, afspraken maken over platforms voor contentsharing. Welke keuze de uitgevers ook maken, ze dienen wel op te schieten want de wereld wacht niet.