energie, hoogspanningsnet

Stijging olieprijs dringt aan op duurzame oplossingen.

De onrust in het Midden-Oosten heeft een duidelijk effect op de huidige olieprijs. De kosten van één vat olie waren al hoger dan 110 dollar. Deze ontwikkeling onderstreept de noodzaak van een duurzame economie.

Prijsoorlog

De prijzen zijn de eerste 2 maanden van dit jaar met 18% gestegen. Dit komt bovenop de prijsverhoging van vorig jaar met 15%. Aangezien dieselkosten bijna 20% bedragen van de totale kosten voor transporteurs, kan men zich het aanzienlijke effect voorstellen. De marges van de sector staan ​​al jaren onder druk. Veel transportbedrijven hebben de wereldwijde crisis nauwelijks doorstaan ​​en worden nu geconfronteerd met een nieuwe terugval in hun ontwikkeling. Als deze ontwikkelingen enige tijd aanhouden, volgt waarschijnlijk een nieuwe golf van faillissementen.

Deze gebeurtenissen bewijzen de gevaarlijke afhankelijkheid van olie. Aangezien de olieproductie in oliepieken verkeert, leidt instabiliteit op de oliemarkt direct tot hoge prijzen, ondanks het feit dat Saoedi-Arabië hun productie heeft opgevoerd. Niet alleen de transportbedrijven worden met deze problemen geconfronteerd. Transportkosten als gevolg van gestegen dieselprijzen worden altijd vertaald in transportprijzen, die uiteindelijk bij de klanten terecht komen. Een stijging van de totale prijzen wordt dan onvermijdelijk, wat kan leiden tot een daling van het economisch herstel.

Sommige bedrijven hebben hun eerste stappen gezet op het gebied van duurzame oplossingen. Schonere en efficiëntere motoren, gebruik van biomassa diesel, gas en zelfs de eerste elektrische vrachtwagens zijn op de markt gekomen. De sector is echter vrij terughoudend met het oppakken van deze nieuwe initiatieven. Zelfs de langetermijndoelen om een ​​duurzame economie te bereiken, zijn door de huidige Nederlandse regering verlaagd. Een verontrustende ontwikkeling, zoals we nu weer kunnen zien.

Transport

De transportsector in Nederland dringt er nu bij de Nederlandse regering op aan actie te ondernemen om de sector te ondersteunen. Ik ben bang dat het op korte termijn weer het verkeerde type actie zal zijn. In plaats van de sector echt tot een duurzame sector te maken, zal het neerkomen op financiële hulp die van de ene op de andere dag zou kunnen werken, maar die de afhankelijkheid van de sector van olie niet zal verminderen. Vanuit een breder perspectief. De hele economie blijft afhankelijk van olie, hoewel de alternatieven al aanwezig zijn en volgens de ‘Roadmap 2050’ bruikbaar zijn.

De transportsector zou dit keer niet om financiële steun moeten vragen, maar om krachtige maatregelen en een duidelijke visie van deze regering om echte stappen te zetten in de richting van een duurzame economie, die onze olieafhankelijkheid aanzienlijk vermindert. Anders blijven we in cirkels rondrennen, van de ene ‘crisis’ naar de andere. Het is tijd om de cirkel te doorbreken en naar een duurzame economie te stappen. De kosten van deze transitie zijn veel lager dan de constant hoge olieprijzen en de vernietigende effecten op de economie.

Bronnen:

Logistiek

Roadmap 2050