crisis, economie

De crisis in Nederland verergert.

De mondiale crisis in 2008 had Nederland aanvankelijk slechts licht last van de effecten in vergelijking met Zuid-Europese landen. Dit jaar keren de tabellen zich tegen de Nederlandse economie, met oplopende werkloosheid als grootste risico.

Er zijn verschillende ontwikkelingen binnen de crisis die de komende jaren moeilijker zullen maken. De actieve beroepsbevolking neemt toe en de werkloosheidscijfers stijgen dramatisch.

Personeelsbeleid

In 2008 en 2009 waren de meeste Nederlandse bedrijven terughoudend met het ontslaan van personeel. In eerste instantie zagen bedrijven de crisis alleen als een tijdelijk tijdelijk economisch nadeel en hielden ze eerder vast aan hun goed gekwalificeerd personeel. Zoals we nu weten, is de crisis nog steeds aan de gang, dalen de bestellingen en worden de resterende financiële reserves opgebruikt. Bedrijven hebben dan geen alternatief om personeel tegen een hoger tarief te ontslaan. Ook neemt het aantal faillissementen toe. Het effect is dat de totale werkloosheid opliep tot 7,2% van de totale beroepsbevolking, een paar jaar geleden nog amper 5%.

Arbeidsmarkt

Maar niet alleen de ontslagen zijn de reden voor de stijgende werkloosheidscijfers. Steeds meer mensen, voornamelijk partners, komen op de arbeidsmarkt. Dat is nogal tegenstrijdig. Tijdens eerdere recessies bleken mensen zich terug te trekken van de arbeidsmarkt. Ze hadden meestal geen vertrouwen in het vinden van werk en beëindigden hun arbeidsregistratie. Een andere reden voor de toenemende beroepsbevolking zijn ouderen. Vervroegd pensioen wordt afgeschaft en de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar. Studenten verlengen echter hun studie. Op de arbeidsmarkt neemt hun participatie langzaam af. Op zich gunstig voor de markt en de student, meer kennis en opleiding, maar in werkelijkheid is het latente werkloosheid.

Bezuinigingen

Dit jaar plant de Nederlandse regering forse bezuinigingen op de rijksbegroting. Omdat consumenten terughoudend zijn wat betreft hun uitgaven, is er een grote verandering dat de Nederlandse economie nog meer zal vertragen. De kosten van de werkloosheid voor de Nederlandse overheid stijgen dramatisch. Ofwel verhoogt de Nederlandse regering haar bezuinigingen, wat de recessie in Nederland zeker vergroot, ofwel maakt ze de touwtjes los. Maar dit zal in strijd zijn met de Europese overeenkomsten en het doel van de huidige regerende liberale partij, die een sterke voorstander is van het bezuinigingsbeleid.

Op dit moment leek de Nederlandse coalitie van liberalen en socialisten solide, maar toenemende bezuinigingen op de stijgende werkloosheid zullen de aanhangers van de socialistische partij zeker aanzetten. Het is de vraag of de coalitie intact blijft. En bij een verandering van het financiële beleid zal de coalitie een bezorgde Duitse regering tegenkomen. Zij zijn de belangrijkste pleitbezorgers van het huidige bezuinigingsbeleid. Het worden interessante tijden voor Nederland, maar de crisis is zeker nog lang niet voorbij. We gaan de volgende fase in, waar de burgers steeds meer zullen lijden onder de gevolgen van de wereldwijde recessie.

Financial crisis 2008

Europese crisis