midden-oosten

Veranderingen in het Midden-Oosten

Zelfs onvoorstelbaar lijkt het bijna onwaarschijnlijk, maar de veranderingen in het Midden-Oosten volgen elkaar in hoog tempo op. Aangezien het Midden-Oosten, ondanks de voortdurende dictatoriale repressie, al jaren een zekere stabiele factor is, is aan dit oppervlakkige gemak een bruut einde gekomen. Het kan een positieve verandering zijn, maar de uitkomst is onzekerder dan ooit.

Vrijheid

De roep van de bevolking van het Midden-Oosten in de verschillende landen om meer vrijheid en democratie kan alleen worden ondersteund. De dictatoriale regimes hadden te veel tijd om hun volk te onderdrukken met als gevolg grote armoede, schending van de mensenrechten en een slechte en fragiele stabiliteit die de westerse wereld grote zorgen baarde. Nu zijn de veranderingen in het Midden-Oosten onvermijdbaar.

Op korte termijn hebben de lokale economieën veel last van de onrust. In sommige gevallen is de lokale economie tot stilstand gekomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de binnenlandse bedrijven. Ook wereldwijde werkmaatschappijen hebben te maken met de gevolgen. Dit mag echter geen reden zijn om de legitieme eis van de lokale bevolking voor vrijheid en democratie af te wijzen. De steun die Israël aan Mubarak gaf, blijkt meer een paniekreactie dan een weloverwogen daad.

Radicalisering

Veranderingen, vooral radicale, leiden altijd tot een zeker onbehagen bij buitenlandse partijen. Zorgvuldig relaties opbouwen, hoewel met repressoren, blijken niet langer waardevol te zijn. Men vreest de antireactie van de lokale bevolking omdat zij die relaties zien als een indirecte ondersteuning van hun onderdrukkers. Westerse overheden en bedrijven zouden inderdaad hun positie in de afgelopen decennia aangaande veranderingen in het Midden-Oosten in twijfel moeten trekken. Het is een beetje te gemakkelijk om te stellen dat ‘als ik het niet doe, de concurrentie dat wel doet’. Dat laat maar een beperkte visie zien van wat markten kunnen zijn. Als je maar zoveel kunt zien als je concurrentie, zul je alleen zoveel bereiken als de concurrentie. Innovatie gaat over het verkennen van nieuwe markten en het ontdekken van nieuwe benaderingen.

Repressie

De huidige veranderingen laten zien dat repressie slechts een bepaalde periode aanhoudt. Ieder mens zal uiteindelijk streven naar menselijke waardigheid en vrijheid. Het zit min of meer in onze genen, het maakt niet uit waar je bent geboren. Het is dezelfde vrijheid die onze westerse economieën drijft. De vrijheid om onze eigen keuzes te maken, zowel vanuit sociaal als economisch oogpunt. Landen met repressie hebben nooit een stabiele economische ontwikkeling op lange termijn laten zien. De meeste van deze repressieve landen steunden sterk op buitenlandse steun. Zoals veel landen in het Midden-Oosten sterk leunen op onze olieverslaving en onze vermeende strategische belangen.

Met de snelle veranderingen kan de wereld alleen maar profiteren. Vrije en democratische samenlevingen zijn vanuit economisch en sociaal oogpunt stabieler. Voor bedrijven wordt de handel vaak een stuk eenvoudiger en zijn de markten transparanter en doordringbaar. Samenwerking met lokale partners blijkt winstgevender.

Onzekere toekomst

Hoewel de huidige situatie ongemakkelijk en beangstigend aanvoelt, kunnen we op de lange termijn allemaal profiteren van deze ontwikkeling. Dat is de beste reden om de roep van de lokale bevolking om vrijheid en democratie te steunen. Hoewel de manier waarop deze landen vorm zullen krijgen, nooit precies zal zijn zoals de onze. Zolang fundamentele mensenrechten en [juridische] instellingen zijn gegarandeerd, kan een vernieuwde positie het Midden-Oosten helpen een belangrijke rol op het wereldtoneel te spelen. Een betere dan voorheen. Maar het is belangrijk dat de westerse regering en bedrijven afscheid nemen van het oude Midden-Oosten en afstand nemen van de repressieve regimes. Dat zal de strijd van de lokale bevolking versterken om hun vrijheid terug te krijgen die ze zo goed verdienen.

Lees ook:

Wat heeft de arabische lente opgeleverd

Olieprijs ontwikkeling Midden-Oosten