supply chain

Integreer uw fysieke en financiële supply chain

De evolutie van de hedendaagse gelaagde vraag en aanbod netwerken wordt gedreven door de noodzaak om de kosten te verminderen en een lange termijn concurrentievoordeel te behalen.

Het is belangrijk voor bedrijven om te begrijpen dat de productie en distributie van hun goederen en diensten gesynchroniseerd dient te worden met de stroom van gegevens over de financiering. De beschikbaarheid van krediet en werkkapitaal om de supply chain activiteiten te ondersteunen geeft een andere dimensie aan de complexiteit in de multi-tier vraag en aanbodnetwerken.

De beschikbare tijd blijft afnemen voor multi-tier supply chains om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Met een economische neergang en een vraag die onder druk staat, is de noodzaak om de totale kosten van de toeleveringsketen te controleren nog belangrijker geworden. Meer aandacht voor de financiële stromen in de supply chain en het verminderen van de omvang van de kapitaalstroom, kan de smalle marges verbeteren. Cash to Cash tijd, het beheersen van de totale operationele kosten zijn belangrijke statistieken voor bedrijven bij het evalueren van de totale  kost van hun operatie. Op dit moment varieert de C2C vanaf 30 dagen tot 66 dagen en soms zelfs 90 dagen.

Strategie voor verbetering
Verhoog de samenwerking met zakelijke partners en  deel de verantwoordelijkheid om de TOC te verlagen. Samenwerking op strategisch en operationeel niveau, maakt het mogelijk om de zichtbaarheid van de supply chain te verhogen. Niet alleen voor de fysieke stroom van goederen, maar ook voor de verwante informatie en financiële gevolgen. Bovendien kunnen de partners de operationele en financiële risico’s in de supply chain beter evalueren.

De samenwerking kan worden gerealiseerd door het installeren van geïntegreerde en standaard methoden van informatie-uitwisseling. Leveranciers en klanten moeten applicatie-interfaces delen en een supply chain breed technologie die effectief de supply chain strategie ondersteunt  in haar ontwikkeling. Kortom. business intelligence in de gehele supply chain. Het toepassen van SaaS technologie met de juiste API voor lokale ondersteuning kan de realtime uitwisseling van informatie te verbeteren en de supply chain zichtbaarheid verhogen.

Uitdagingen
Ondanks het feit dat de bedrijven de afgelopen 10 jaar al druk bezig zijn met het ontwikkelen van initiatieven die gericht op supply chain verbetering,  blijft supply chain zichtbaarheid nog steeds aan de top van hun prioriteitenlijst staan voor verbetering van het beheer van hun supply chains. Het vermogen van bedrijven om zakelijke partners te integreren in haar netwerk is nog steeds vrij zwak. De focus strand op het gebied van directe controle, die bijna altijd draait om de interne controle van de supply chain.

Integratie van supply chain impliceert ook lange termijn relaties met zakelijke partners. Dergelijke strategische relaties worden vaak gehinderd door de korte termijn handel offs zoals prijsconcurrentie. Deze dagelijkse overwegingen blijken een belangrijke nadeel. De pay off met strategische allianties kan niet direct worden gecontroleerd bij de maandelijkse financiële P & L opgenomen.

Een andere valkuil is de interne focus van afdelingen en medewerkers. Elke werknemer kan bijdragen aan de algehele supply chain zichtbaarheid. Maar vaak blijken werknemers en afdelingen die niet direct betrokken zijn, losgekoppeld te zijn van de integrale supply chain doelstellingen.

“Bijvoorbeeld, intern gerichte medewerkers hebben twee keer minder kans om te vast te stellen dat hun bedrijf wordt geconfronteerd met toenemende supply chain risico (veiligheid / milieu / financiële instabiliteit of andere risico’s) – Dat is 26% versus 52% bij extern gerichte op supply chain medewerkers. “

Vereisten voor succes
Bedrijven die succesvol zijn blijken hebben een executive sponsor voor hun supply chain samenwerking te hebben. Integratie vraagt ​​om strategische aanpak op ​​hoog niveau , die moeten worden ondersteund door de verschillende raden van bestuur over de supply chain heen. Alleen dan kan een integrale supply chain visie worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het stelt bedrijven in staat om nauwkeurig de vraag te voorspellen over meerdere kanalen en niveaus en handelspartner inzicht te geven in de verschillende interne processen. Business Intelligence  kan worden aangepast om gegevens te analyseren en de mogelijke risico’s te beperken.

Een dergelijke strategie vereist een centrale supply chain organisatie. De organisaties zullen dan in staat zijn om de opgebouwde supply chain kosten op lijnitem niveau te volgen in alle stadia van de supply chain. Tijdige informatie over prognoses, verandering in de vraag en het vermogen van partners zich aan te passen aan veranderende eisen en forecasting.

Netwerk Business Intelligence.
Het is belangrijk voor bedrijven om hun informatie strategie aan te pakken om de uitdagingen van de hedendaagse complexe multi onderneming van de huidige supply chains aan te pakken.

Best-in-Class bedrijven boeken meer vooruitgang bij de aanpassing van informatie management die is afgestemd op de behoeften van hun multi-tier supply chains. Organisaties dienen te evolueren van de traditionele enterprise gerichte business intelligence in de richting van netwerk intelligence enterprises met de mogelijkheden die performance management biedt. Met andere woorden, de analyse en rapportage mogelijkheden worden in combinatie met workflow – en event management supply chain breed gerealiseerd, zodat de gebruikers bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen snel kunnen reageren op gebeurtenissen en veranderingen in de markt.

5 stappen.

  • Integratie B2B. Het realiseren van B2B integratie binnen de onderneming zelf en vervolgens dit in het verlengde van de onderneming is de eerste essentiële stap die moet worden genomen.
  • Data Management. Slechts 15% van de respondenten gaf aan de mogelijkheid te hebben om tijdige toegang te krijgen tot de gegevens van ketenpartners, wat nodig is voor de analyse van gegevens bij de besluitvorming.
  • Proces samenwerking. Bedrijven die zijn ontwikkeld naar proces samenwerking melden dat zij in staat zijn om de snelheid van hun planning en uitvoering cycli te verbeteren.
  • Netwerk intelligentie. Er is behoefte aan organisaties om te evolueren van de traditionele enterprise in de richting van netwerk intelligence mogelijkheden die performance en data management verenigt met de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.
  • Kijk verder dan de ERP. ERP-systemen zijn niet ontworpen om de multi enterprise supply chain problemen op te lossen. Er is een nieuwe klasse van software oplossingen op de markt die planning, uitvoering en performance management laat uit te voeren op hetzelfde platform.

Bronnen:

  • Global Trade Management in Retail and Consumer IndustriesReducing Total Landed Costs December 2008 Viktoriya Sadlovska. Aberdeen Research
  • Integrated Demand-Supply Networks Five Steps to Gaining Visibility and Control
    March 2009 Viktoriya Sadlovska, Nari Viswanathan. Aberdeen Research
  • Agility in the supply chain