crisis, europa, big data

Big Data – Introductie

Dit is het eerste artikel dat zal handelen over de impact van Big Data. Daarbij kan de verbinding tussen maatschappij en bedrijfsleven niet van elkaar los gezien worden. De ethische discussie die in de maatschappij is losgebarsten, dient ook gevoerd te worden in het bedrijfsleven.

Voordelen en gevaren.
Grote hoeveelheden informatie over individuen en groepen, kan de maatschappij, bedrijfsleven en Overheid verder helpen op dossiers zoals klimaat, misdaad, sociale of economische uitdagingen. Anderzijds brengt het verzamelen van data ook grote risico’s met zich mee. Het kan leiden tot discriminerend handelen, preventief ingrijpen, ongewenste afhankelijkheden creeeren [systeem] of de gegevens komen in de verkeerde handen. [Identiteitsdiefstal]

Bellagio forum.
Het Bellagio forum is een samenwerking van deskundigen uit de technologische sector, artistiek, academici van verschillende disciplines etc. Na een uitvoerige studie hebben zij een framework ontworpen die 6 domeinen centraal stelt in de discussie over Big Data: Ethiek, Governance, Wetenschap, Technologie, Plaats en sociaal-culturele context. Het doel van het framewerk is om Overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers een raamwerk te geven waarbinnen de discussie over het verzamelen, beheer en gebruik van Big Data gehouden kan worden.

Resilience.
Het vermogen om onverwachte schokken en veranderingen tijdig te kunnen absorberen en weer terug te keren naar de ‘normaal’ situatie.  Resilience wordt vaak, alleen, gekoppeld aan bedrijfsprocessen, infrastructuur maar negeert het belang van bijvoorbeeld beschikbaarheid van ethiek en accountability.

De afgelopen jaren hebben we zowel in de politiek als het bedrijfsleven kunnen zien dat ethisch en verantwoord ondernemen net zo kritisch zijn. Politici wiens handelen twijfelachtig of zelfs strafbaar was, konden het veld ruimen en richten grote schade aan voor hun partij. Dat geldt ook voor bedrijven zoals in de kledingindustrie die betrokken waren bij de schandalen in Bangladesh. De consument tilt steeds zwaarder aan het ethisch handelen van bedrijven en politici. Wie dat negeert krijgt te maken met een storm van kritiek en een product boycot.

Big Data.
Big Data onderscheidt zich van de klassieke vormen van informatievastlegging in die zin dat voorheen het vastleggen van data een specifiek doel diende dat vooraf geformuleerd was. De informatie werd in de meeste gevallen ook alleen voor dat doel gebruikt. Pas de laatste jaren, met het toenemen van de technologische mogelijkheden en toenemende beschikbaarheid van informatie [social media], is Big Data een hot issue geworden.

Nu wordt data in enorme hoeveelheden, opportunistisch verzameld en in meerdere contexten gebruikt. De data wordt veelal ook zonder medeweten van derden verzameld en vastgelegd voor onbepaalde tijd. Door deze verschuiving in omvang, type data en tijdsduur, is een fijnmazigheid ontstaan over het leven en gedrag van burgers, dat deze meer en meer als opdringerig wordt ervaren.

De data kan gebruikt worden in allerlei voorspellingsmodellen zoals aankoopgedrag waarop geanticipeerd kan worden door bedrijven. Zodoende dringt men steeds dieper in de levens[privé]sfeer binnen van het individu. Verschillende studie hebben al laten zien dat met gebruik van metadata een persoon specifiek geidentificeerd kan worden. Dat is zonder meer een inbreuk op de private levenssfeer van een individu. Daarmee ontstaat ook een juridische context bij het verzamelen van big data.

In een dergelijke context dienen we dus breder en dieper na te denken over zaken als privacy en hoe mensen ‘geraakt’ worden door big data projects. De komende weken zal ik de zes aspecten die het Bellagio forum heeft aangereikt, verder uit diepen.

Bronnen:
Big Data, Communities and Ethical Resilience: A Framework for Action By 2013 Bellagio/PopTech Fellows Kate Crawford, Gustavo Faleiros, Amy Luers, Patrick Meier, Claudia Perlich and Jer Thorp. Draft Date: Oct. 24, 2013
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-14/how-big-data-could-help-identify-the-next-felon-or-blame-the-wrong-guy.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2325784
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2344867_code419245.pdf?abstractid=2325784&mirid=1