labels

Outsourcing als supply chain strategie

Outsourcing als supply chain strategie

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft organisaties gedwongen om hun logistieke strategie opnieuw te evalueren. De rol van de logistieke dienstverleners [LSP] heeft daardoor de kans om zich te blijven ontwikkelen om voor organisaties een optimale supply chain te realiseren.

Dit zijn niet alleen de typische rederijen die omgaan met de fysieke stroom van goederen, maar partners die het hele fulfillment proces beheren (niet alleen goederen maar ook kritische gegevens voor de supply chain transparantie) om op een optimaal niveau deze in te richten voor verladers.

Supply Chain Evaluatie

Veranderende marktomstandigheden, met inbegrip van een ommekeer in de daling van de voorraden als percentage van het bruto binnenlands product binnen (US), stijgende lonen in lagelonenlanden en de volatiliteit van de brandstofprijzen, zorgt ervoor dat verladers gaan schuiven binnen de supply chain. De economische neergang heeft de druk hierdoor nog verder vergroot. Zestig procent van de verladers geeft aan dat de huidige situatie leidt tot een omslagpunt voor de huidige supply chains en de relaties met logistieke dienstverleners. Het uitbesteden van strategische, niet kerntaken is vaak een van de meest uitdagende vormen van outsourcing, wat vaak resulteert in een mislukking. Als gevolg hiervan, zien veel bedrijven dit type van outsourcing als een mogelijke organisatorische tegenslag.

Zoals met elk aspect van outsourcing, zou een dergelijke moeten passen binnen uw huidige en toekomstige bedrijfsstrategie. Een grondige analyse en evaluatie van uw supply chain kan helpen bij het bepalen welke delen van uw supply chain zijn geschikt voor outsourcing. Het is wel duidelijk dat outsourcing niet langer een “alles of niets” –strategie is, noch is het het antwoord op elk supply chain probleem. Logistiek managers zijn op zoek naar de waarde van het uitbesteden van strategische processen en proberen deze binnen de organisatie in evenwicht te brengen met hun eigen kerncompetenties.

Drivers

Bij een succesvolle outsourcing strategie wordt rekening gehouden met de behoeften van de business van de toekomst op het gebied van geografische – en klantenservice kanalen. De LSP moet in staat zijn om snel te reageren op de snelle veranderingen in de supply chain. Verder is het bij de outsourcing strategie van belang om de kerncompetenties optimaal te benutten en het creëren van een evenwicht tussen interne en uitbestede activiteiten, terwijl het zich blijven richten op transparantie als een belangrijke prestatie maatstaf geld voor elke LSP relatie.

Veel van de Best-in-Class organisaties hebben een strategische aanpak om te kunnen omgaan met de groeiende complexiteit van de huidige wereldwijde supply chains door optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit en de mogelijkheden van het uitbesteden van logistieke processen. Tweeënzeventig procent (72%) van de Best-in-Class bedrijven gaf aan dat “de geografische redenen” een van de belangrijkste drijfveren is voor hun outsourcing strategieën terwijl 48% aangeeft dat de nieuwe eisen binnen het kanaal / klant de doorslaggevende factor is.

Uitdagingen voor succes

Als het gaat om de optimale diensten en processen te identificeren die in aanmerking komen om te worden uitbesteed, moeten bedrijven eerst hun hele toeleveringsketen in kaart brengen zoals het vandaag bestaat en waar het moet zijn in de komende drie tot vijf jaar. Dergelijke maatregelen zijn nodig om te gaan met uitdagingen, zoals de technologie upfront kosten, kwaliteit en integriteit van de gegevens, en een bedrijfsbrede steun bij de opbouw van de relatie met de derde partij.

Een van de belangrijkste onderdelen van elke supply chain strategie is een sterke organisatorische structuur die is gericht op het creëren van een omgeving die het bedrijf tactisch kan ondersteunen, maar ook de flexibiliteit geeft om strategische leiding te behouden. In staat zijn om een ​​mix van in-house kerncompetenties te creëren als onderdeel van een totale supply chain strategie, maar ook in staat zijn om gebieden te identificeren waar outsourcing zinvol is.

IT Capability Gap

Studies tonen aan dat er een groot verschil is tussen de verwachtingen van de verladers op het gebied van IT en de tevredenheid met de huidige opties. Zowel verladers en logistieke dienstverleners geven aan dat ze betere informatie nodig hebben en oplossingen die innovatief genoeg zijn om recht te doen aan de investeringen.

Een dergelijke kloof kan een grote tegenslag zijn in het succes van outsourcing. Een van de belangrijkste factoren voor succes in de huidige supply chain strategie is de mogelijkheid om informatie tijdig bekend te maken aan alle betrokken delen van de supply chain. Gebrek aan realtime informatie kan kostenoverschrijdingen en inefficiënties creëren in een supply chain. Het succes van bedrijven is te zien in haar prestaties bij het realiseren van normen op het gebied van ‘Op tijd en volledig leveringen’, naadloze samenwerking met derde partijen over de uitwisseling van gegevens en realtime informatie en controle over voorraden in de pijplijn.

Als het gaat om het beheer van de supply chain, vooral de logistiek en distributie activiteiten, hebben de Best-in-Class de meest recente trend gevolgd als het gaat om oplossingen van hun warehouse activiteiten. Ruwweg 75% van de Best-in-Class de respondenten gaf aan dat zij momenteel een up-to-date en innovatieve WMS oplossing hebben geïmplementeerd. Daarnaast waren Best-in-Class in staat een multi onderneming samenwerking aan te gaan, die in lijn ligt met de visie dat outsourcing een enterprise brede strategische business strategie is.

Belangrijke stappen

  • Bepaal de rol van supply chain management in de algemene bedrijfsstrategie.
  • Begrijpen de waarde van de technologie binnen de interne supply chain-processen.
  • Supply chain outsourcing, dient een kerncompetentie zijn.
  • Herevaluer de relatie met uw logistieke dienstverlener.
  • Begrijp de waarde van supply chain transparantie.
  • De strategische doelstellingen van het bedrijf frequent evalueren met uw LSP strategieën.
  • Handhaven van een strategisch evenwicht tussen interne kerncompetentie en externe
  • Uitbreiding van het gebruik van technologie in samenwerking met LSP.
  • Gebruik uw LSP business als een strategische groei strategie.

Bronnen:

Third Party Logistics Report 2009: De Staat van de logistieke outsourcing, Capgemini, het Georgia Institute of Technology, Oracle en Panalpina, 2009.

Evalueren Logistiek Outsourcing: Bezint eer gij begint! Oktober 2009 Bob Heaney, Aberdeen Research Group

Outsourcing: Oplossing of Tegenslag? Door Jim Tompkins, President, Tompkins Associates