omnichain, supply chain

De omnichain voor Fashion

In de omnichain gaat het meer dan ooit om relaties tussen consumenten en aanbieders. Van een ‘oneway’ consumptie product naar een totaal beleving.

Uitdagingen global supply chain
Een veelheid aan ontwikkelingen dwingt internationale ondernemingen tot een hernieuwd bewustzijn als het gaat om supply chain integratie. Afstanden, cultuur verschillen, kosten maar vooral veranderend consumentengedrag voegen een steeds verder toenemende complexiteit toe aan uw supply chain. Met de opkomst van de omnichain worden international ondernemingen geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

  • Gebrek aan transparantie en controle op internationale verschepingen
  • Te weinig samenwerking met internationale leveranciers en partners
  • Gebrekkige voorspelbaarheid van lead times
  • Overmatig of te weinig voorraad in de keten of op de verkeerde plaatsen
  • Silo denken in de keten waar lokale metrices op gespannen voet staan met corporate metrices

Voorwaarden voor succes in een omnichain is realtime informatie door de gehele keten heen. Een pro actieve benadering bij afwijkingen en incidenten en het kiezen van strategische partners die wereldwijd uw supply chain zowel fysiek als technologisch kunnen ondersteunen.