robots

Toekomst van supply chains

Ondanks de crisis staan supply chains op een groot keerpunt. Vele ontwikkelingen op economisch, maatschappelijk en technologisch gebied, zullen verantwoordelijk zijn voor een drastische omwenteling in de komende jaren.

Economie
Naast de economische perikelen als gevolg van de deleveraging van de wereldeconomie, spelen er twee andere belangrijke zaken. De komende jaren zal de welvaart zich verder herverdelen op de wereld. De BRIC landen zullen hun welvaart en welzijn verder zien stijgen en eisen een groter deel op van de economische taart. De beperkte beschikbaarheid van grondstoffen zullen niet alleen een politieke maar ook economische verschuiving teweeg brengen. Met de groei van de welvaart in de BRIC landen zal een countereffect optreden als het gaat om outsourcing.

Jarenlang waren kosten overwegingen voor westerse bedrijven om hun productie naar vooral Aziatische landen te brengen. Met het toenemen van de welvaart in die landen, zullen ook de loonkosten langzaam gaan stijgen, waardoor het kostenvoordeel verdwijnt. De afgelopen jaren is in de Verenigde Staten al de trend van insourcing waarneembaar. Een van de mogelijke oplossingen om beide problemen te lijf te gaan is de kosten van arbeid te verschuiven naar grondstof. Dat betekent wel dat het consumentengedrag, als het gaat om type en motivatie van aankoop, zal veranderen.

Reverse logistics wordt dan een belangrijke factor om de grondstoffen in producten terug te nemen. Herverwerken en refurbishing wordt een significant onderdeel van inkoop en productie beslissingen.  Bedrijven moeten ook rekening houden dat de lifecycle van producten wel korter worden maar dat producten door 2e hands marketing zoals ‘Marktplaats’ een belangrijke plaats in de economie krijgt.

Maatschappij.

In de westerse landen zal de toenemende vergrijzing van de  europese  bevolking een belangrijke rol gaan spelen in de verder globalisering van arbeid. Ondanks politieke weerstand tegen migratiebewegingen, zal dit een onvermijdelijk gegeven worden voor landen die hun welvaart op peil willen houden. Daarnaast ontstaat er meer concurrentie met opkomende economieën omdat zij zelf hun mensen nodig hebben en omdat het kennis voordeel van het Westen langzaam verdwijnt.

Kunstmatige intelligentie doet zin intrede. Werd vroeger alleen ‘eenvoudige’ arbeid geautomatiseerd. Nu komt het volgende nivo [middensegment] aan de beurt voor vervanging. De breinchip van IBM is daar al een voorbode van. Samen met de toenemende robotisering zal de functie van arbeid volledig geherdefinieerd worden.

Milieu.
Klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen staat inmiddels buiten kijf. Ook duidelijk is dat die verandering ook plaatsvind en effect heeft op onze wereld. Grote global players nemen al stappen om hun organisatie weerbaarder te maken [risk management] Maar elk organisatie zal rekening moeten gaan houden met een toenemende onbetrouwbaarheid van global chains als gevolg van klimaatverandering.

In de strijd tegen klimaatverandering speelt energie een belangrijke rol. Energieopwekking en verbruik heeft een cruciale rol in het spel. [CO2] De klassieke fossiele industrie  verliest onmiskenbaar terrein. Alleen het tempo waarin staat ter discussie. De richting naar volledige verduurzaming is onvermijdelijk. Energieintensieve industrie zal rekening moeten houden met gewijzigde kostenverhoudingen binnen de energieconsumptie. Transportsector zal de komende jaren geen verlaging maar eerder verhoging van de transportkosten zien. Switch naar duurzame oplossing is de enige remedie om competitief te blijven.

consumenten

Service logistiek wordt meer en meer belangrijker. De totale beleving van de klant wordt steeds belangrijker omdat klanten via social media snel informatie uitwisselen. Het wordt dus belangrijk om de pre- and post-sales service van uw supply chain activiteiten met elkaar te verbinden. [incluis product kennis en informatie-in in-store service, garantie en responsive consumenten services] Het zal leiden tot micro segmentatie omdat klanten meer en specifiekere service willen.

De consument zal ook meer maatschappelijk verantwoord gaan shopppen. Inzicht op het  gebied van de wijze waarop met arbeid wordt omgegaan [Bangladesh-kleding], carbon footprint en duurzame processen zullen tot een vast onderdeel van het aankoopbeslissingsproces gaan behoren.

Technologie.

De grootste verandering is het gebruik van Big Data in het aansturen van supply chains van de moment dat de klant langs of in de winkel loopt tot het aansturen van vergelegen kleine productiefaciliteiten. Grote ERP systemen zijn hier niet voor geschikt. Hooguit om als financiele basis te dienen, maar het toepassen van SaaS oplossingen, waarbij lokaal maatwerk mogelijk blijft, biedt de meeste kansen.  De cloud oplossingen bieden de meeste kans voor online informatie uitwisseling door de gehele keten heen.

Het gebruik van Big Data zal de komende jaren nog wel de nodige maatschappelijke discussie opwerpen. Klanten zijn wel bereid hun gegevens te delen maar willen wel controle daarop houden. Het gevolg is dat consumenten op online niveau ontwijkend of misleidend gedrag gaan vertonen. Veel jongeren hebben online meerdere profielen waarbij ze een geheel andere gedaante aannemen.  Maar ook de politiek en de gerechterlijke macht laat zich niet onbetuigd zoals Google onlangs mocht ervaren. [recht om vergeten te worden]

Ketenvernieuwing

Samengevat zijn er dus een aantal grote veranderingen in de ketens. Besturing gaat onder invloed van technologie sterk veranderen. De samenstelling van ketens door mondiale ontwikkeling zal wijzigen. En de responsiveness van ketens zal sterk verbeterd moeten worden. Bedrijven zullen dus moeten investeren in kennis, technologie en communicatie binnen de keten.

links:
http://addvise.net/de-retail-wel-voorbereid-op-de-omni-channel-uitdaging/
http://addvise.net/breinchip-oplossing-voor-big-data/
http://addvise.net/big-data-wetenschappelijke-analyse/
http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2014/10/Nieuwe-keten-Triple-Con-Supply-Chain-1617618W/
http://www.logistiek.nl/Warehousing/magazijninrichting/2014/10/Robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-1619619W/
http://www.logistiek.nl/social/supply_chain_management/vragen/627
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/94319/naic_2006-2010_1_1.pdf
http://www.retailnews.nl/nieuws/HuUT84T7EeOSgiIACiAWJg-0/kringloopwinkels-zien-omzet-stijgen.html