De Supply chain herstart na Corona.

De supply chain herstart na de corona crisis is een van de grootste uitdagingen voor veel organisaties. Wat zijn de vooruitzichten op dit moment?

Arbeidspopulatie

Het leek er kort op dat Azië zijn economie kon rebooten. Recente uitbraken en lockdowns gooiden weer roet in het eten. Toch is al duidelijk waar Azië tegen aan loopt.

Grootste probleem is de arbeidspopulatie weer terug op hun werk te krijgen. Er is veel uitval door overlijden en door chronische ziekte. Daardoor is de totale arbeidspopulatie te beperkt. Ook is het gevolg dat van de instroom, ook vele nieuw zijn en nog opgeleid moeten worden. Hierdoor kan een een volgende golf van disruptie en achterstand veroorzaken. Dit geldt met name voor hoogwaardige componenten die eveneens arbeidsintensief zijn. Hierdoor zal het samenstellen van het eindproduct nog altijd lastig blijken te zijn. Het effect op andere delen van eindproduct ligt voor de hand.

Een ander probleem is kapitaal. Veel bedrijven in Azië zijn volledig onderuit zijn gegaan. Deze hebben niet de mogelijkheid vanuit zichzelf te herstarten. Kapitaal injecties van de overheid of van afnemers [multinationals] zal mogelijk noodzakelijk blijken.

Integraal herstel.

Een van de eerste stappen die bedrijven het beste kunnen zetten is om de verschillende disciplines te organiseren rond een integrale aanpak. Dus productie, inkoop, planning, sales, logistiek. Identificeer en analyseer de supply chain op de grootte van disruptie. Hoe groter de transparantie, zo diep mogelijk in uw Tier keten, des te beter.

Breakdown van elk component en bepaal per component de mogelijke risico’s, vertragingen en impact op uw eigen productie en leveringen. Nadat U dit inzichtelijk heeft, dienen alle komende verkopen en [sales] acties hierop afgestemd te worden. U wilt tenslotte uw achterstand niet nog groter of erger maken dan het al is. Houd U er wel rekening mee dat herstel lang gaat duren. Eerder maanden dan weken. Het zal een tijd duren voor dat alle bullwhips uit de internationale ketens zijn verdwenen. Houdt er ook rekening mee dat er tussentijds terugval kan ontstaan door nieuwe lockdowns.

Vraag en aanbod.

De fout die veel bedrijven nu maken is dat ze de overspannen vraag op de markt, een op een door vertalen naar hun productie planning. Het lijkt logisch maar is fataal voor uw operationele herstel. Een bullwhip in een supply chain begint al bij de vraag. Deze whip dient U zelf uit de vraag te filteren.

Enerzijds hebben klanten de neiging bij leveringsachterstanden, te gaan overvragen. Anderzijds hebben planners en verkopers de neiging de vraag in een te korte periode te drukken. Overbelasting van de productieplanning, inkoop, logistiek etc is het effect. Een nieuwe bullwhip is geboren.

Er zijn een aantal fundamentele vragen die U moet stellen:

  • Wat is nu de werkelijke vraag van de klant over een bepaalde tijdsperiode?
  • Welke vraag kunnen we aan voldoen, gegeven de eerder genoemde supply analyses?
  • In welk mate kan onze interne organisatie maar ook leveranciers realistisch meebewegen?
  • Welke productie prioriteit hanteert U?

Naast dat klanten de neiging tot overvragen hebben. Zullen ze ook maximale druk op uw organisatie uitoefenen om hun orders prioriteit te geven. Als U dat proces niet goed onder controle heeft, bouwt u vanzelf een nieuwe backlog op bij klanten die niet boven aan de lijst staan. Een vicieuze cirkel is dan het resultaat.

Crisis management

Naast het huidige crisis management van organisaties is het nu ook al tijd om verder te kijken. Zoals gezegd is het niet uitgesloten dat nieuwe dips, lockdowns kunnen ontstaan. Al uw crisisplanningen kunnen dan weer de prullenbak in. Dus hoe gaat U uw supply chain corona schokbestendig maken?

Ook dan dient u met een brede groep van disciplines vast te stellen wat noodzakelijk is om uw toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Welke buffers gaat u aanhouden, waar gaat u die neerleggen, wat zijn uw prioriteiten als het gaat om strategisch Sales maar ook om Strategische inkoop. Hoe spreid U de risico’s in uw supply chain [reshoring, resourcing, multisourcing]

Lange termijn.

Dit zal zich ook dienen te vertalen in een lange termijn strategie voor uw supply chain. Op dat moment komen ook nieuwe technologieën en productie innovaties om de hoek kijken. Uw supply chain dient resilent te worden door toevoegen van meer flexibiliteit, betere voorspelling en scenario gestuurd werken. Ook is het verstandig om te kijken of supply chain transparantie, belangrijker is dan de kost van inkoop. Dus verkort uw supply chain waar mogelijk. Een dergelijke aanpak werkt niet alleen voor de huidige pandemie maar ook voor toekomstige disrupties. De volgende en grootste disruptie zal hoogst waarschijnlijk door klimaatverandering worden veroorzaakt.

Relevante artikelen

Managing disruptions

Reshoring