virtueel

De virtuele supply chain.

Een virtuele supply chain is de de informatica replica van uw fysieke supply chain zodat u en uw partners een volledig beeld krijgen van uw supply chain in een realtime omgeving.

De virtuele omgeving

Een Virtuele supply chain bevat de technologie die is ontworpen voor flexibiliteit, complexiteit en snelheid in het beheer van een netwerk van leveranciers, fabrikanten, distributeurs en warehousing.

Afgezien van dat, de Internet-infrastructuur maakt het mogelijk controles uit te voeren op voorraadniveaus, orderstatus evenals verwachte product levertijden. Problemen worden realtime  gesignaleerd en aangepakt om stilstand van productie te minimaliseren. Uiteindelijk staat  klanttevredenheid voorop.

Een ander voordeel van virtuele keten is de mogelijkheid om de time to market  te verminderen . Zodra aan het begin van de supply chain de eerste informatie beschikbaar komt,  zorgen korte productieschema’s, punctueel vervoer timing en just-in-time voorraden, bij aan het zo snel mogelijk voortbrengen van het product. Daarnaast levert de lagere voorraad niveaus voor een beter rendement in de supply chain. Een virtuele supply chain die de netwerken van alle partijen koppelt, is onvermijdelijk om de winstgevendheid te verhogen, kosten te verlagen en de klant zijn optimale koopbeleving te geven.

Brand organisaties

Bedrijven ontwikkelen zich steeds meer naar virtuele organisaties. Niet langer zijn de fysieke assets leidend maar informatie en kennis. Ontwerp, productie, logistiek en zelfs final assembly kan meer en meer uitbesteed worden. Organisaties richten zich meer en meer op hun Brand en hun connectie met de klant.  Van een hardwired organisatie naar een virtuele informele organisatie waar de medewerkers wereldwijd verspreid zijn.

Decompositie.

Dit betekent dat de klassieke organisatie steeds meer opgedeeld wordt in specifieke competenties die geoutsourced kunnen worden. Hierdoor kunnen Brand Organisaties zich meer richten op het ‘inkopen’ van relaties dan dat ze feitelijk een supply chain bezitten. De klant komt hierdoor volledig centraal te staan omdat door Cloud informatie uitwisseling, alle partijen realtime inzicht hebben in de vraag en wensen van de klant. Afhankelijk van die vraag, koopt de Brand Organisatie specifieke competenties in. Doordat alle partijen direct aan de finale klantvraag gekoppeld worden, hebben deze partijen direct belang bij het realiseren van een optimale performance. Niet langer kunnen Tiers zich verbergen in de verticale keten.

In deze virtuele supply chain betekent dat ook dat bedrijfsprocessen meer dan ooit Agile moeten zijn. De veranderingen in de markt worden direct doorgegeven aan de verschillende deelnemende bedrijven die gezamenlijk het ‘product’ tot stand brengen.

In hoeverre een organisatie uiteenvalt in verschillende segmenten is afhankelijk van de sector maar ook economy of scale. Waar segmentatie de autonomie en optimalisatie van het segment kan bevorderen, kan een onderliggende basisstructuur onder de virtuele supply chain opportuun zijn om best practices en schaalvoordelen te realiseren.

Digitale waarde keten.

Het hart van de virtuele supply chain is informatie. Manufacturers dienen net zo zeer kennis te hebben van de eindklant ten einde tijdig te kunnen schakelen bij wijzigingen in de vraag.  Supply chain en Marketing functies dienen nauw samen te werken zodat de CRM informatie realtime vertaald wordt in SCM informatie.

dit alles vergt een grote flexibiliteit van bedrijven maar ook van hun partners waarmee strategische samenwerkingsverbanden wordt aangegaan. Niet alleen in het uitvoeren van supply chain activiteiten maar als het gaat om product ontwikkeling en risicodeling.  Open innovatie waarbij alle ketenpartijen gekoppeld worden is de sleutel naar flexibele ontwikkelingen en een kort time to market.

Medewerkers.

Voor management betekent dat zij minder gaan sturen op de performance van processen maar meer op de ontwikkeling van hun talent in de organisatie. Met name data en ict kennis wordt toenemend belangrijk door bijvoorbeeld Cloud toepassingen, apps gebruik en robotisering. Omscholing en slimme inhuur van benodigde competenties wordt is noodzakelijk om de organisatie competitief te houden. Daarmee verandert ook de functie van de manager. Van procesmanager naar kennismanager.

Conclusie.

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologische ontwikkelingen dwingt bedrijven nu al na te denken over nieuwe businessmodellen, waarbij ze rekening moeten houden dat de life time hiervan steeds korter wordt. Grote stabiele supply chain zullen verdwijnen en plaats maken voor gesegmenteerde virtual chains die uiterst dynamisch zijn. Het inbouwen van flexibiliteit, zowel verticaal als horizontaal, in de organisatie is daarbij een absolute voorwaarde.