midden-oosten

Talenttekort is de zwakste schakel.

De komende jaren zullen bedrijven steeds meer moeite hebben om nieuw talent aan te trekken voor logistieke posities. Tijd om uw wervingsbeleid eens goed op de schop te nemen.
In de verenigde staten  wordt men al geconfronteerd met ernstige tekorten op logistieke posities door het herstel van de economie. Studies van de MHl groep laat zien dat in de Verenigde Staten alleen al 270.000 mensen nodig zijn op logistieke posities.

Dit aantal zal niet alleen de Verenigde Staten de komende jaren oplopen. Ook Europa krijgt hier sterk mee te maken vanwege de vergrijzing. De babyboomers gaan de komende jaren met pensioen terwijl de noodzaak voor hoger opgeleid personeel op het gebied van robotics, analisten en logistiek engineers alleen maar toeneemt.

Een van de problemen van de logistiek is haar imago. Niet sexy genoeg.  Veel mensen denken dat supply chain niet veel meer is dan de match tussen fysiek aanbod en vraag. Liever kiezen studenten daarom voor ICT of manufacturering posities. Terwijl de logistiek juist de komende jaren veel te bieden heeft. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, de snel wijzigende klantvraag. Dit vergt een geheel nieuwe benadering van de supply chain. Supply chain functies bieden een enorme uitdaging door de breed geschakeerde contacten tussen de vele partijen in de keten.
De talentgap uitdaging geld voor alle bedrijven en voor alle regionen. Onderzoek van Deloitte Consulting geeft aan dat 71% van de multinationale bedrijven, moeite heeft om voldoende nieuw talent te vinden.

Een ander probleem waar bedrijven mee kampen is de moeilijke overstap tussen management functies. Managers die in specifieke functies hebben gewerkt zoals manufacturing, blijken grote moeite te hebben met complexiteit die binnen supply chaing management aan de orde van de dag is. Ze zijn niet gewend om over de keten heen te kijken en met de vele partijen te onderhandelen. Het vergt het uiterste van de manager omdat de Supply Chain Manager vaak afhankelijk is en zijn overtuigingskracht zijn belangrijkste wapen is.

Dus de ‘cool’ factor dient beter onder de aandacht worden gebracht bij studenten. Bedrijven kunnen meer gastcolleges geven, zorgen voor meer stageplekken of studenten projecten financieel ondersteunen.

Een andere mogelijkheid is het omscholen binnen het bedrijf zelf. Momenteel zijn er steeds meer goede opleidingen aan hogescholen of universiteiten om uw medewerkers de omslag te laten maken. En vaak is de afstand niet zo groot als men denkt. Zeer veel managers hebben direct of indirect te maken met voorraad, ordering, sourcing of planning. Deze kennis en ervaring kan aangewend worden om de gap te overbruggen. Want alleen vanaf de universiteiten en hogescholen zal er nooit genoeg aanwas zijn om het tekort voor de komende jaren op te vangen.