crisis, economie

Digitalisering wordt belangrijker bij toenemende onzekerheid.

Onzekerheid die wordt bewerkstelligt door de verstoorde verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China, maar ook klimaatverandering zal een cruciale rol gaan spelen. Digitalisering biedt echter mogelijkheden om deze uitdagingen aan te kunnen.

Complexiteit
Om de toenemende complexiteit van supply chains en tariefoorlogen het hoofd te bieden, biedt technologie steeds meer kansen om de juiste beslissingen te nemen. Bij het nemen van strategische beslissingen kan kunstmatige intelligentie of vormen daarvan, niet meer genegeerd worden.

Data, data
Data analyse en data mining om de keuzes van afnemers te voorspellen en daarop uw supply chain in te richten is essentieel. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld heroverweging van productielocaties, andere vormen van transport en als gevolg daarvan herinrichting van uw supply chain.

Internationale handel
China blijft aan de weg timmeren. Met een geheel nieuwe infrastructuur, niet alleen in China zelf maar ook met het inrichten van de Zijde route. Hierdoor ontstaan complete nieuwe opportuniteiten voor uw supply chain. Ook investeert China meer en meer in infrastructurele projecten in het Westen. In Zuid Europa investeert China in nieuwe havens en transport oplossingen. Het ontsluit de Zuid Europese route.

Klimaat
Het klimaat zal niet minder onstuimig worden. De voorspellingen zijn alles behalve rooskleurig. Dit kan en zal tot disrupties leiden van uw supply chain. Het korter maken van uw totale supply chain, verminderen van het aantal Tiers en dichter bij huis produceren, kan een strategische overweging zijn.

Kostenontwikkeling
Op transport gebied zult u meer en meer geconfronteerd worden met heffingen op fossielen. Investeer in nieuwe duurzame technologien. Deze ontwikkeling is onafwendbaar. Veel vrachtverkeer van Nederlandse transporteurs blijft steeds dichter bij huis. Lange internationale ritten worden overgenomen door Oost-Europese vervoerders. Door de kortere routes wordt elektrisch rijden ook in praktisch opzicht steeds meer een optie.


Samengevat. uw supply chain zal de komende jaren qua inrichting en gebruik van middelen stevig veranderen. Digitale oplossingen, analyse, mining, artificial intelligence kan u helpen de juiste keuzes te maken in een uiterst complexe omgeving die in de nabije toekomst onzeker en onstabiel zal blijven.