energie, hoogspanningsnet

Beheer uw energie verbruik.

Energie verbruik onder de loep nemen is voor manager nu belangrijk geworden. De industrie en de transportsector zijn de sectoren die sinds 2008 het hardst zijn getroffen door de economische neergang. De daling van de winstgevendheid heeft managers ertoe aangespoord hun energieverbruik onder de loep te nemen.

Achtergrond.

Het overzicht van de vroege uitgave van de jaarlijkse energie verkenning 2010 toonde aan dat meer dan een derde van het geleverde energie verbruik in de Verenigde Staten plaatsvindt in de industriële sector. Dezelfde vooruitzichten benadrukten ook het feit dat de huidige economische groei in combinatie met het toegenomen gebruik van kolen in de elektriciteitssector zal bijdragen tot de verwachte toename van de CO2-uitstoot met respectievelijk 2,1% en 1,1% in 2010 en 2011.

Dergelijke ontwikkelingen zetten de borden onder druk om een ​​holistisch beeld te krijgen van hun consumptiegraad. Uit onderzoek van Aberdeen is gebleken dat organisaties met een proactief energie beheerprogramma hun winstgevendheid meer konden verbeteren dan vergelijkbare organisaties zonder dergelijke programma’s.

Duurzame doelen worden elk jaar belangrijker voor organisaties. Niet alleen vanuit climatchange overwegingen, maar ook vanuit economische argumenten. Het succes van energiebesparingsprogramma’s in industriële omgevingen is niet zo vreemd omdat het een groot deel uitmaakt van de totale landingskosten.

“Onze fabrieken in de Verenigde Staten hebben vorig jaar bijna $ 5 miljoen aan energiebesparing kunnen besparen. Het interessante is dat deze besparing is gerealiseerd zonder kapitaalinvesteringen in de fabrieken. Eind 2007 hebben we ook vooruitgang geboekt in de richting van onze CO2-uitstoot en behaalde een reductie van meer dan 16% per ton product sinds de inspanning in 1990 begon. In 2008 kwamen vijf extra fabrieken in aanmerking voor de top 75% voor energie-efficiëntie. “~ Solomon Baumgartner, Manager Energie- en Strategieondersteuning, Holcim

Strategie.

Creëer en verbeter de zichtbaarheid van het energie verbruik in de hele organisatie of zelfs in de supply chain is de eerste stap op weg naar aanzienlijke energiebesparingen. Elk proces wordt zorgvuldig gecontroleerd en geoptimaliseerd om het energie verbruik te verminderen. Merk op dat specifieke productiestappen slechts een beperkte besparing kunnen opleveren. Het gaat om de totale supply chain-efficiëntie die kan worden gerealiseerd. Investeer en train personeel om de energie-efficiëntie van de productie voortdurend te verbeteren. Bewustzijn van energieverbruik, bijvoorbeeld als onderdeel van Lean-programma’s, is van fundamenteel belang.

“We hebben uitgebreide plannen en sommige daarvan staan ​​in ons eerste duurzaamheidsverslag. Over het algemeen rapporteren we al jaren emissies van onze belangrijkste Amerikaanse fabriek en proberen we altijd onze broeikasgasemissies te verminderen en de veiligheid te waarborgen van het milieu door het gebruik van onze producten. Onze producten worden gebruikt in de veeteelt en, indien correct gebruikt, verminderen ze de milieubelasting die wordt veroorzaakt door de veeteelt. We zijn een wereldwijd bedrijf en doen ons best om transportmijlen te minimaliseren door laadt en optimaliseert leveringsroutes. – Ondersteuning op bordniveau voor de ROI is vereist voor grote kapitaalinitiatieven. ” – Directeur, middelgrote Noord-Amerikaanse leverancier van landbouwinput

Enablers.

Het bleek dat het inbrengen van data-intelligentie in de organisatie een belangrijke motor is om energiekosten te besparen. Zichtbaarheid creëren is de eerste stap in het proces, maar het begrijpen en ontwikkelen van de juiste strategie om resultaten te verbeteren is de sleutel. Gerichte dashboards en analytische vaardigheden bij mensen kunnen de resultaten snel verbeteren.

Er zijn veel verschillende benaderingen die bedrijven volgen om energie en koolstof efficiënt te beheren in verschillende industriële fabrieken. Maar elke topper heeft de sterke focus op executive niveau op energiebesparing gemeen. Hierdoor konden de best presterende bedrijven de uitstoot met 12% en het energieverbruik met 13% verminderen en de energie- en operationele marge-doelstellingen met respectievelijk 17% en 12% overschrijden.

Koolstof- en energiebeheer bij productiebedrijven Augustus 2010. Mehul Shah, Matthew Littlefield – Aberdeen Research

de 4e industriele revolutie