Toekomst supply chains. De ongetemde economie.

DHL heeft een uitgebreide studie gedaan naar toekomstige scenario’s van haar supply chain. Discussieer mee in deze artikel reeks [5] over de ontwikkelingen van de [Nederlandse] economie en de logistiek implicaties.

Uitgangspunt.
Meer dan ooit wordt de wereld gedreven door materialisme. Het paradigma van eeuwige groei heeft wereldwijd zijn intrede gedaan. Het niveau van consumentisme stijgt tot ongekende hoogtes. De ongetemde economie in volle wasdom.

Effecten
Handelsbarrières zijn verwijderd en het wereldwijde handelsvolume is toegenomen met 40%. Het aanpakken en beheersen van het klimaatprobleem is volledig mislukt. In deze setting zijn de ‘emerging countries’ tot volle wasdom gekomen en de westerse landen zagen hun economie grotendeels stilvallen. Het centrum van de financiële wereld is verplaatst naar Azie.  Een wereldwijde logistieke supergrid heeft zijn intrede gedaan die met hoog innovatieve oplossingen producten naar consumenten weet te brengen. Deze ongetemde economie wordt geteisterd door hevige natuurlijke rampen als gevolg van het onbeheerste klimaat en verstoort daardoor continue supply chains. Diep zee en arctische exploratie is in volle gang en put de laatste grondstoffen uit die nog resteren.

Implicaties voor supply chains.
Door de enorme economische groei, met name in Azië en Zuid Amerika kunnen zowel global als lokale players profiteren van het ongeremde consumentisme. Lucht en zeevracht profiteren het meeste van deze ontwikkelingen. Productie is gesitueerd nabij de feitelijke afzetcentra rond de wereld. Het voordeel van het vroegere outsourcing is door het wegvallen van welvaart verschillen, niet meer van toepassing. In deze wereld ontstaan hoge mate van specialisaties. Specifieke S&OP organisaties die voor zuiver productie gestuurde bedrijven hun supply chain voorspellen. Aparte logistiek dienstverleners die zich zuiver richten op warehouse of distributie waarbinnen ook nog verdere specialisatie mogelijk is. Het  ‘one offers all’ principe is losgelaten, mede omdat door de hoge energieprijzen, transport uiterst kostbaar is geworden. Duurzame oplossingen krijgen geen kans door gebrek aan internationale politieke wil.

De grootste uitdaging voor de supply chain zijn de verwoestende effecten van natuurrampen die worden versterkt door scherp oplopende gemiddelde klimaattemperatuur.  Lokale infrastructuren worden regelmatig verwoest. Hierdoor zijn de financiële risico’s aanzienlijk hoger, waardoor logistieke organisaties met hoge Capital Cost worden geconfronteerd.

Het eroderen van bestaande grondstof voorraden zet langzaam de weg in naar recycling. Repair en return services komen sterk op. Door de sterke vergrijzing in de westerse landen en hoge wereldwijde arbeidsmobiliteit, wordt de sociale infrastructuur onbetaalbaar. Private organisaties zijn in het gat gesprongen maar door de hoge kosten is er een harde tweedeling ontstaan in de maatschappij, wat regelmatig tot sociale onlusten leid.

Wat denkt u?
Zullen bovengenoemde effecten in een ‘ongetemde economie’ werkelijk ontstaan. ? wat zijn volgens U de effecten voor de Nederlandse logistieke sector? Als leidraad heeft DHL 14 key factoren benoemd die in deze tabel verklaard worden. Discussieer mee en vul de enquete in.  Hoe zullen de veertien indicatoren zich volgens U ontwikkelen bij een ongetemde economie?

Vul hier de enquête in.

Toelichting op de indicatoren

Nadat de vijf reeksen zijn behandeld zal ik een rapport opstellen waarin de uitkomsten van de vijf surveys naast elkaar worden gelegd en ontstaat een beeld hoe Logistiek Nederland verwacht dat de toekomst zich zal ontwikkelen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld met DHL zodat zij de gegevens kunnen incorporeren in hun wereldwijde studie.

Bron:

DHL Delivering Tomorrow. Logistics 2050. A Scenario Study. ISBN 978-3-920269-54-2.
publicatie onder schriftelijke toestemming van DHL Germany.