gezondheidszorg

Toekomst medische supply chain

De komende jaren staat de farmaceutische voor haar grootste uitdaging. Niet langer zal het vertrouwde Sales model afdoende zijn. De druk op kostenbeheersing en ingrijpende wijzigingen in de R&D vereist ook een drastische aanpassing van de medische supply chain . Van ‘Business as usual’ is allang geen sprake meer.

 De overheden en verzekeraars verschuiven van budget beheersing naar patient gestuurde uitkomsten en resultaten [vraagsturing]

  • Distributie modellen zullen wijzigen door verschuiving naar thuiszorg en anderzijds hoogwaardige academische conglomeraten.
  • Globalisering leidt tot toename in prijsdruk en aflopende patenten zorgen voor afname van marges.
  • Vergrijzing zal de kosten van de gezondheid laten toenemen waardoor kostenreductie, met behoud van kwaliteit, meer dan ooit belangrijk is

 De gezondheidsmarkt ondergaat een snelle verandering waarbij tussen de verschillende landen en economische blokken grote verschillen maar ook overeenkomsten bestaan. De markt dijt uit, de kosten stijgen door vergrijzing en de levensduur neemt toe door medische oplossingen.

 Kostenbeheersing kan worden gevonden in een effectievere samenwerking binnen de supply chain en tussen manufacturers bij het bedienen van de zelfde klanten. Zowel upstream als downstream kan supply chain integratie en het inschakelen van service providers tot aanzienlijke besparingen leiden, zonder dat de kwaliteit en service onder druk komt te staan.