OEE, planning

Collaborative Planning, Forecasting en Replenishment

Collaborative Planning , Forecasting en Replenishment ( CPFR ) is een business oplossing die de intelligentie van meerdere handelspartners in de planning en uitvoering van de vraag van de klant combineert.

Sinds de publicatie in 1998 van de VICS CPFR richtlijnen , hebben meer dan 300 bedrijven het proces uitgevoerd. Talrijke casestudies van Collaborative Planning, Forecasting en Replenishment projecten hebben geleid tot voorraad percentage verbeteringen van 2 tot 8 % voor de producten in de winkels , begeleid door voorraadafbouw van 10 tot 40 % in de supply chain.

Door de koppeling van verkoop en marketing best practices, zoals category management, supply chain planning en uitvoeringsprocessen, verhoogt CPFR de beschikbaarheid terwijl het de kosten van voorraden , transport -en logistieke verminderd. De opgedane ervaring tijdens implementaties van CPFR in de afgelopen zes jaar heeft vele nieuwe inzichten opgeleverd.

Fundamenteel is het doel van CPFR is om de supply chain van een onsamenhangende, ineffectief en inefficiënt “push ” -systeem om te zetten in een gecoördineerde ” pull ” -systeem op basis van eind vraag van de klant.

Store Replenishment Samenwerking bij retailers.

Het assortiment planningsproces voor kleding en schoeisel retailers en leveranciers is de activiteit van het bepalen van productplaatsing per locatie en per aflevering. Retailers en leveranciers moeten samenwerken om assortiment te plannen op basis van financiële plannen, historische sell- thru data, trends in de markt en hun  productieschema’s daarop aan te passen. De coördinatie en de uitwisseling van deze informatie zowel intern als tussen handelspartners is van cruciaal belang voor het leveren van de juiste producten op de juiste plaats op het juiste moment.

Zowel voor retailers als leveranciers zijn er duidelijke financiele voordelen te behalen op voorraadbeheer, maar de bedrijfsprocessen en de onderliggende systemen zijn vaak niet geïntegreerd of gesynchroniseerd. Dit gebrek aan integratie en synchronisatie zorgt voor inefficiënties in de vraag en aanbod ketens en leidt tot gemiste omzet, onnauwkeurig voorraadbeheer, buitensporige afprijzen, onnodige operationele kosten en langere responstijden.

Werken binnen het kader van CPFR, zijn “Winkel Aanvulling Samenwerking Verbanden” gericht om processen van fabrikanten en retailers te koppelen aan de verkoop in de winkel, volume promotie te plannen, het berekenen van optimale winkel inventaris en reageren op de lopende operationele zaken. Het doel is om de verkoop te verhogen en de out-of – voorraden te verlagen op het belangrijkste punt van de supply chain. [POS Handelspartners hebben uiteindelijk een direct beeld van hoe consumenten reageren op nieuwe producten, bestaande plank distributie en promotie take-away.

Distribution Center Replenishment Samenwerking

Distributiecentrum (DC) Aanvulling Samenwerking is het meest voorkomende uitgangspunt voor handelspartners om de replenishment en forecasting processen tussen hun organisaties te verbeteren. Uitgevoerd binnen het kader van CPFR, werken leveranciers en afnemers samen om de stroom van goederen te optimaliseren in de retail distributiecentrum en naar de winkels. In dit systeem zijn ook optimale voorraadniveaus berekend als transport en operationele efficiëntie worden gemaximaliseerd .

Retail Event Samenwerking

Het probleem van de out -of-stocks blijft een doorn in het oog van de industrie. Tijdens de promotie-evenementen, is de situatie nog erger als het outofstock percentage verdubbelt terwijl de vraag van de consument piekt. Niet alleen verliezen retailers en fabrikanten omzet en winst , maar ze gokken ook met de loyaliteit van hun klanten, omdat de belofte van een speciale deal niet is nagekomen .

Promoties en andere retail special events, genereren de grootste schommelingen in de vraag, wat anderzijds resulteert in de meeste out-of-stocks , overtollige voorraden en ongeplande logistieke kosten. Het toepassen van CPFR is er juist op gericht om tijdens deze speciale situaties de grootste problemen te lijf te gaan. Het vereist wel van alle betrokken organisaties openheid van zaken en harmonisatie van operationele bedrijfsprocessen. Dit kijken in de keuken bij elkaar, leidt vaak tot veel argwaan waardoor onnodige kosten blijven bestaan en het gewenste service niveau niet wordt gehaald.