resultaten

Wat is supply chain performance management?

De ontwikkelingen binnen supply chains zorgen ervoor dat performance management haar traditionele financiële rol ontgroeit.

Performance management
Performance Management kan worden gedefinieerd als een geheel van processen, vaak ondersteund door informatietechnologie, die zorgt om het beheer, de uitvoering van de strategie en besluitvorming in organisaties te verbeteren. Performance management speelt een sleutel rol bij veranderingsprocessen en is de basis voor continue verbeterprogramma’s.

Om de maximale voordelen van performance management te realiseren dienen bedrijven hun processen te integreren, waaronder de financiële planning en budgettering, project- en programmamanagement, people management en beloningen, performance rapportage, risicomanagement evenals supply chain business intelligentie en analyse. Hiermee ontgroeit Performance management haar traditionele rol waarbij vooral werd gestuurd op financiële indicatoren.

Performance in de supply chain.
Om aan de toenemende eisen van klanten, concurrentie en wetgeving te kunnen voldoen is het voor bedrijven noodzakelijk om inzicht te verwerven in hun gehele supply chain. Niet alleen het eigen lokale warehouse en distributie maar ook de productie en supply chain faciliteiten in ver gelegen landen zoals het Verre Oosten. Grote verschillen in cultuur, wetgeving maar ook de vaak gebrekkige organisatorische volwassenheid van de lokale spelers, is een ernstige belemmering.

Performance management bied de tools die nodig zijn om inzicht te verwerven in de prestatie van de gehele supply chain. Het biedt de  basis functies: Doelstelling formulering, control en planning, communicatie en verbeteringsdrivers. Bij het inrichten van het systeem dient de gehele supply chain beschouwd te worden en gebaseerd zijn op de de business strategie en haar value drivers die geent zijn op maximale waardetoevoeging voor de eindklant.

Supply chain performance management.
De ontwikkeling van supply chain performance management is terug te vinden in het opzetten van supply chain towers waar de prestatie van de gehele supply chain, centraal gemonitord en aangestuurd wordt. De Tower functioneert als dirigent voor de gehele keten en heeft als zodanig een strategische rol in de organisatie.

Towers zijn multifunctioneel en cross organisatie ingericht. Het verzamelen, analyseren, voorspellen en distribueren van de informatie gebeurt ketenbreed naar alle betrokken partners. Daardoor hebben control towers zowel een strategische, tactische als operationele rol. De Tower genereren informatie die van belang is over de strategische inrichting van de keten, zij voorzien informatie over de prestatie van de keten en voorzien real time informatie die van belang is voor bijvoorbeeld voorraadmanagement.

Het voordeel van Supply Chain Performance management is dat het zorgt voor focus op de klantwensen en de veranderingen in de vraag . Zorgt voor betere afstemming tussen klantwensen en productontwikkeling [innovatie] Door het toepassen van performance management zal een organisatie in staat zijn om de totale doorlooptijd, aanwezige voorraden en financiële risico’s te verminderen.

zie ook:
http://addvise.net/supply-chain-towers/