doelstellingen, strategie

10 tips om uw doelstellingen te verwezenlijken.

Is er een magisch concept dat er voor zorgt dat uw doelstellingen, prioriteiten, acties en cultuur optimaal op elkaar afgestemd zijn om uw bedrijfsdoelen te verwezenlijken.

Nee helaas niet. Ondanks alle systemen, methodes en boeken is er geen universele oplossing hiervoor. De verscheidenheid van bedrijven, hun producten, sectoren etc, levert elke keer nieuwe uitdagingen op. Het kopieren van succesverhalen van andere bedrijven leidt in bijna alle gevallen tot een deceptie.

Coherentie.

Wel zijn er richtlijnen die U kunt toepassen die de kans op succes vergroten. Een van de belangrijkste principes die U wilt nastreven is coherentie binnen uw organisatie. Coherentie duid op synchronisatie, harmonisatie van zaken waardoor er een optimale samenhang ontstaat.

Veel bedrijven hebben echter wel grote doelen op papier gezet en binnen directie en management niveau besproken en geaccordeerd, maar er niet voor zorgen dat deze doelen in elke afdeling en op elk niveau wordt vertaald en geïmplementeerd. De volgende 10 tips helpen u bij het bereiken van meer coherentie binnen uw organisatie en gericht is op het verwezenlijken van uw doelen.

  • Krijg echt duidelijkheid en overeenstemming over uw doelen en prioriteiten. Dat klinkt simpeler dan het in werkelijkheid is. Vraag goed door hoe iedereen de doelen percipieert. Daar komt u vaak veel verschillen tegen.
  • Verspreid, verdedig en leg uit uw doelen door uw gehele organisatie. Ga als directie en management door uw organisatie en zorg ervoor dat al die teams uw doelen begrijpen en onderschrijven. Dat is initieel een tijdrovende en inspannend klus, maar zorgt ervoor dat de betrokkenheid sterk toeneemt.
  • Regelmatig navragen en controleren of de teams uw doelen en prioriteiten nog steeds begrijpen en die nastreven. Vraag hen: “Wat zie je nu als je drie top doelen? “ Sluit het antwoord niet aan gebruik het moment om te coachen en opnieuw het belang te onderstrepen.
  • Hel p uw team en afdelingen om hun individuele, afgeleide doelstellingen en prioriteiten te verwezenlijken. Vraag u af wat het betekent voor die afdelingen dat ze uw doelstellingen nastreven. Wat is het effect op uw operatie, sales of boekhouding.
  • Heb begrip voor kritiek en weerwoord. Ga het debat aan met open vizier. Weerwoord is geen weerstand. Uw personeel kan zeer legitieme, valide redenen hebben voor hun kritiek.
  • Werk aan herkenbare veranderingen en acties in uw organisatie. Lean events is een krachtige tool om de situatie van uw medewerkers wezenlijk te verbeteren en het belang en effect van uw doelstellingen aan te tonen.
  • Evalueer minstens maandelijks met uw management team uw doelstellingen. Zorg elke keer voor concrete acties om weer wat dichterbij uw doelstellingen te komen. Blijf in elk geval in de coachende rol. Afdwingen leidt tot wantrouwen en afstand.
  • Accepteert dat het een langdurig proces is. De druk verhogen leidt niet tot snellere resultaten maar mechanisch gedrag. Dit laatste betekent dat er geen wezenlijke cultuur verandering ontstaat. Want gedragsverandering is het belangrijkste element bij het realiseren van uw doelen.
  • Gebruik succesverhalen uit uw organisatie om andere afdelingen een ’duwtje’ in de rug te geven.
  • Wees een rolmodel naar uw organisatie toe. Wees integer. Als u niet in overeenstemming handelt met wat u vraagt van uw organisatie, is uw geloofwaardigheid zo verdwenen.

Een laatste advies is om standvastig te zijn. Verwacht geen snelle resultaten. Gedragsverandering is het lastigste wat te verwezenlijken is binnen een organisatie. Ga daarbij geen moeilijke beslissingen uit de weg. Zolang dit maar in lijn is met uw doelstellingen, waarden en prioriteiten van uw organisatie.