gezondheidszorg

Supply chains eerste lessen door Covig-19

Nu de WHO spreekt van een pandemie, neemt het alarmistische en onzekere karakter steeds verder toe. Elk nieuw rapport biedt amper aanknopingspunten welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Het dwingt bedrijven wel om na te denken over de robuustheid van hun supply chains

China

Wuhan dat als eerste stad werkelijk in de greep kwam van het virus, is een centrum van de staalindustrie. Het is het centrum van bedrijven als Nissan, Honda maar ook IBM, Honeywell. De stad van 11 miljoen inwoners is een dominant punt in vele supply chains. Niet voor niets hield het internationale bedrijfsleven meteen zijn hart vast toen de stad in lockdown ging. Vele onderdelen in vele supply chains, van productie, assemblage of finishing passeren of vinden hun oorsprong in deze stad plaats.

Nu kunnen supply chains door voorraadvorming in de keten vaak sterkere fluctuaties opvangen, maar het probleem is de onvoorspelbaarheid van verspreiding en de duur van de epidemie en nu zelfs pandemie. En deze uitbraak in China wordt extra gecompliceerd door de voortdurende handelsoorlog die Trump voert tegen China.

Sinds Trump zijn handelsoorlog begon hebben al veel bedrijven de eerste stappen gezet om hun productie locaties te verplaatsen naar landen als Indonesië of Filipijnen. Maar gezien de snelle en brede verspreiding zal dat maar beperkt soelaas bieden.

Fases epidemie

Een van de lessen die geleerd kan worden van epidemieën zijn de verschillende fases waarin een land verkeert en het feit dat afhankelijk van de afstand tot de bron, andere landen zich in een andere fase verkeren. 1

Door deze verschuiving kan het ene land nog goed functioneren terwijl het andere land in lockdown is. Afhankelijk van de duur kan dit beeld omdraaien. Zoals nu te zien is dat China langzaam hersteld en weer operationeel wordt, moet Europa nog de ergste effecten verwachten.

Het andere effect waar men rekening mee moet houden is de reactie van de consument. Gaat deze hamsteren, dan wordt uw supply chain voorraad leeggezogen of ontstaat er een vraaguitval? En ook deze klantvraag reactie kan verschillen per besmet regio afhankelijk van de fase waarin de epidemie / pandemie zich verkeert.

Consumentengedrag

Nu de pandemie langer voortduurt ontstaat door de lockdown maatregelen, zal de consument niet alleen tijdelijk zijn gedrag veranderen maar dit kan op verschillende punten ook een structureel karakter aannemen. Denk hierbij aan online kopen. Online kopen zat al in de lift maar neemt nu een vogelvlucht. Consumenten worden nu ‘gedwongen’ om producten online te kopen waar ze eerder nog terughoudend waren. Ook zal local sourcing gaan toenemen omdat mensen zich meer bewust worden van hun impact op hun omgeving en willen ze uit solidariteit hun lokale ondernemers steunen.

Op Branding en marketing zijn er duidelijk veranderingen waarneembaar. Bedrijven zien hoezeer maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeer tot de verbeelding spreekt van consument. Zoals vrijblijvend verstrekken van goederen aan hulp – of zorgorganisaties of bijvoorbeeld voedselbanken. Ook bedrijven die meedenken met hun klanten, door bijvoorbeeld geen ‘hardball’ te spelen als het gaat om incasso’s, zien hun waardering sterk toenemen. Een cultuur omslag is op handen.

Al deze zaken zal een wake up call moeten zijn voor supply chain professionals om te zorgen voor een goede internationale spreiding van Sourcing, manufacturering en voorraad locaties. Maar ook voor hoger management en bestuur om hun strategie te herzien. Ook al zal de lockdown op enig moment ten einde komen, dat betekent niet dat we terug gaan naar business as usual. Nog los van de vraag of we terug willen naar die situatie.

1https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie

Lees ook:

Mckinsey

Made in Europe