supply chain

Effecten Brexit op uw supply chain.

Het is een feit. Brexit. Hoe en wanneer dit allemaal zijn beslag krijgt wordt de komende tijd duidelijk. Maar dat dit een impact heeft op uw supply chain is zonneklaar.

Hoewel het referendum omstreden is en nu zelfs het minieme verschil reden is tot twijfels, zullen de komende tijd veel zaken veranderen die uw supply chain gaan beinvloeden. Het eerste effect was al duidelijk op de beurzen die meteen diep in het rood gingen en meteen de pensioenfondsen hoofdpijn bezorgde. Daarnaast spelen meteen de onafhankelijkheids sentimenten weer op in Schotland en Noord Ierland en hengelt Spanje naar annexatie van Gibraltar. De effecten van dit referendum zal nog een lange schaduw werpen op de toekomst van Europa.

Nieuwe verdragen.
De overgebleven leden kunnen besluiten meegaand te zijn en te streven naar snelle nieuwe open handelsbetrekkingen, maar het is even waarschijnlijk dat ze een hardere houding ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk zou nemen om eventuele andere twijfelaars te verlaten en het neerslaan van een breuk van de gehele Unie te ontmoedigen. Ook speelt daarmee dat Cameron bewust een hoog electoraal spel heeft gespeeld dat als een boemerang terug kwam. Iets waarvoor hij nadrukkelijk was gewaarschuwd.

Hoe dan ook. Bij het verlaten van de EU zal Groot Britannie nieuwe verdragen moeten afsluiten. Dat kan binnen de EER of de EVA. Ook het Verenigd Koninkrijk met niet-EU-landen opnieuw verdragen moeten afsluiten die nu nog via Europa lopen. Wat die verdragen ook mogen inhouden. U kunt er verzekerd van zijn dat de voordelen binnen Europa verminderen en de bureaucratie zal toenemen vanwege de vele nieuwe regelingen en verdragen die Groot Brittannie moet afsluiten.

Brexit: wat zijn de gevolgen voor supply chain?
Tijdens de exit onderhandelingen,  zullen de internationale wisselkoersen zeer waarschijnlijk in een achtbaan terecht komen. De onzekerheid in de markt zal toenemen waarmee ook speculatie toeneemt. Tijdens deze periode, zullen degenen met het meeste supply chain inzicht en flexibiliteit het beste met de gevolgen kunnen omgaan.Maatregelen zoals dual-sourcing van de belangrijkste componenten en gedistribueerde productie kan helpen in deze, maar ook kijkend waar uw voorraad ligt. Mogelijk meer lokale voorraad in Groot Brittannie en warehousing toch op het continent.

Duidelijke zichtbaarheid van de inkomende supply chain nodig zal zijn om de risico’s juist in te schatten en het bepalen van de beste strategieën voor mitigatie. Veel commentatoren verwachten dat het pond sterling zal verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro, waarbij de invoer van grondstoffen duurder wordt. Dit zal nadelig zijn voor die bedrijven met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en zou er toe kunnen leiden dat wereldwijd opererende bedrijven hun operatie te verplaatsen naar de overige EU-landen.

Een van de weinige duidelijke resultaten van Brexit is een vermindering van de vrijheid van arbeidsverkeer. Veel distributie-activiteiten in het Groot Britannie worden bemand door arbeid die afkomstig is van het continent, met name vanuit de Oost-Europese landen. Door deze beperkingen zullen de loonkosten stijgen omdat bedrijven in Groot Britannie meer lokale en daarmee duurdere arbeid moeten inhuren.

Dit kan worden verergerd door de geleidelijke verhoging van het minimumloon in het Groot Britannie tot £ 9 per uur in 2020. Een wijziging in de beschikbaarheid en kosten van arbeid en de  transport kosten trade-offs zal zijn effect niet missen  op het  ontwerp van veel aanbodbeslissingen, wat leidt tot minder sites en verdere automatisering.

Investeringsbeslissingen door internationale bedrijven zullen eveneens beinvloed worden. Zij zullen ongetwijfeld de gevolgen van de schommelingen in de kosten, arbeid beschikbaarheid en handelsbeperkingen op hun supply chain opnieuw evalueren alvorens beslissingen te nemen over hun nieuwe financiele modellen.

Toekomst
Deze verstoringen zullen doorgaan zelfs tot na het vaststellen van nieuwe verdragen omdat de economie van Groot Britannie een nieuwe balans moet gaan vinden. Die onzekerheid kan voor veel bedrijven de reden zijn om voor het zekere te kiezen en delen van hun supply chain naar het continent over te hevelen en eventuele investeringen in Groot Brittannie uit te stellen.

De mogelijkheid om scenario’s te testen om de supply chain beslissingen te onderbouwen zal van vitaal belang zijn. Dat maakt het belang van analytics in supply chain design en planning absoluut cruciaal, en die bedrijven die niet de mogelijkheid hebben voor een snelle analyse zullen zeker in het nadeel zijn. Voor elke organisatie is het dus aan te raden nu al aan de slag te gaan met de nieuwe werkelijkheid die is onstaan met de Brexit.