data management

Supply Chains. Van Insight naar Foresight

Supply chains ondergaan momenteel een stormachtige ontwikkeling van Insight naar Foresight.Na eerst voorzichtige schreden bereiken we nu een tipping point. De toename van de toegankelijkheid in de afgelopen jaren zorgt voor een verschuiving in de supply chains.

Nog altijd geldt dat productiviteit, betrouwbaarheid en kwaliteit leidend zijn bij de besturing van supply chains. De kritische functie is door de toenemende onvoorspelbaarheid van de markt, alleen maar toegenomen. De digitalisering zorgt er wel voor dat meer mogelijk gaat worden. Van Insight naar Foresight.

Klanten interactie.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van web interactie zoals met Bots, zorgt ervoor dat klanten sneller en makkelijker uw producten kunnen vinden. De algoritmes zorgen er nu al voor dat de belangrijkste mankementen in supply chains zijn verholpen. Ook kunnen webanalyse algoritmes beter tracken wat uw klant ziet, welke pagina,s en tijdsduur. Deze informatie kan gebruikt worden om nog meer uit uw web traffic te halen dan voorheen, zonder dat daarvoor dure coding van websites nodig is.

Machine Learning.

Machine learning is een techniek waarbij met gebruik van Artifical Intelligence, een computer bepaalde taken ‘aangeleerd’ kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het herkennen van bepaalde facturen zijn die normaliter als uitzonderlijk werden beschouwd. Maar ook bijvoorbeeld pick taken in het warehouse over te nemen. Of het herkennen van defecte producten.

Momenteel zijn er steeds meer en betere oplossingen die ook voor het MKB bereikbaar zijn. Veel startups, met vaak ondersteuning vanuit Aziatische landen, bieden deze diensten aan.

Technologie

Een van de opvallende ontwikkelingen zijn de mogelijkheden op het gebied van 3D afdrukken. Tegenwoordig zijn er grote stappen gezet waardoor deze technologie kan bijdragen aan het ‘printen’ van bijvoorbeeld onderdelen. Daarnaast biedt het bedrijven de kans hun productontwikkeling proces een stuk sneller te maken. Volledige integratie van cadscan en 3D printing. Robotica zal steeds meer kleinere taken gaan overnemen. Van het picken van producten, sorteer functies, samenstellen van pakketten. De intelligentie achter robotica in combinatie met een state of the art WMS zal zorgen dat meer en meer warehouses richting 100% automatisering en robotisering gaan. Augmented en virtual reality zal daar verder aan bijdragen. Processen kunnen verder gestroomlijnd worden en leiden tot strategische productverbeteringen.

Supply chain, planning en sourcing

Nog altijd zoeken organisaties binnen hun supply chains naar manieren om meer inzicht te krijgen in Sourcing, productie en optimale distributie. ERP systemen bieden mogelijkheden tot het volgen en voorspellen van marktontwikkelingen. Echter indien men in een supply chain geconfronteerd wordt met verschillende systemen, ontstaat snel outdated informatie en daarmee opslingereffecten. Blockchain kan daar een grote rol in spelen door het verenigen van databases over organisaties heen. Het wordt nu al toegepast om voedselveiligheid te verbeteren en het efficienter volgen van internationale zendingen.

Artificiële intelligentie

AI zal op veel terreinen zijn waarde bewijzen. Van het intelligent analyseren van consumentengedrag, toepassen van chatbots tot en met het optimaliseren van voorraadmanagement. Ook wordt AI ingezet om productiefouten op te sporen die voorheen verborgen bleven. Visuele herkenningstechnieken zijn in staat om fouten op te sporen in het productieproces van organisaties.

Horizontale organisaties.

Realtime wereldwijde connectiviteit stelt supply chain professionals in staat om sneller dan via de traditionele supply chain, informatie te vergaren. De digitale communicatie tools, gecombineerd met AI, zullen zorgen dat er nog sneller op de klantvraag ingespeeld kan worden. In plaats van hierarchische lijnen, zullen professionals meer en meer horizontaal werken door de gehele supply chain heen. Daarbij gaat het niet alleen om wijzigingen in vraagvoorspelling maar ook om direct verbinding met transport en warehousing.

Daarbij kan door samenwerking tussen transporteurs met behulp van blockchain technologie het aantal leeg gereden kilometers sterk verminderen. Een andere ontwikkeling is dat supply chains korter kunnen worden. Van fabrikant direct naar klant waarbij supply chain towers een coördinerende rol gaan spelen. Via portals zal informatie uitgewisseld worden waardoor veel tussen liggende schakels kunnen worden overgeslagen of geïntegreerd. Hierdoor zullen de supply chain kosten binnen de keten nog verder dalen.

Advies.

  • Investeer in technologie en oplossingen die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden zodat U niet alleen vandaag maar ook kan doorgroeien als het gaat om het verbeteren van uw efficiency.Zorg dat U duidelijk weet wat uw uitdagingen zijn voor de komende jaren en op grond daarvan de juiste technologie zoekt. Dus niet technologie om technologie. Kijk ook goed welke partner U daarbij goed kan helpen in de komende jaren.
  • Breid uw horizon uit voorbij de traditionele grotere spelers op de technologie markt. Veel kleinere organisaties ontwikkelen state of the art technologie die vaak eenvoudig binnen uw IT structuur zijn te integreren. Vaak bieden deze App ontwikkelaars additionele functionaliteiten die de reguliere systemen niet bieden of alleen tegen aanzienlijke meerkost.
  • Evalueer uw IT infrastructuur of deze in staat is om een toename van digitale producten kan integreren. Daarbij gaat het niet alleen om uw architectuur maar ook zaken als integratie, veiligheid en privacy wetgeving.
  • Realiseer u dat technologie niet zozeer gaat om het vervangen van mensen, maar om taken te vervangen en automatiseren waardoor uw staf meer tijd en ruimte krijgt om de technologie te ondersteunen. De toegevoegde waarde van uw staf zal hierdoor toenemen.
  • Technologie zal binnen alle organisaties een dominante rol gaan spelen waarbij de samenwerking, integratie van mens en machine steeds verder zal toenemen. Van de planner die ondersteund wordt door AI en algoritmes tot de werkvloer die zij aan zij met robots zal werken.

Lees ook:

Digitalisering bij toenemende onzekerheid

Kloof tussen theorie en praktijk