chemische industrie

Lage lonen landen bestaan niet meer.

De afgelopen jaren zijn de kosten van manufacturering op wereldschaal dramatisch verandert. Lage lonen landen zijn er haast niet meer en reshoring neemt sterk toe.

Sinds de jaren tachtig is veel productie vanuit de Verenigde Staten en Europa verplaatst naar lage lonen landen. Zeker Aziatische landen waren erg in trek. Dit tot leedwezen van vakbonden die vreesden voor dramatisch banenverlies.

Nog altijd heerst het idee dat Europese werknemers te duur zijn voor productie bedrijven. Regelmatig wordt daarbij het angstargument van banenverlies gehanteerd door werkgevers organisaties tijdens CAO onderhandelingen.

Onterecht. Al een aantal jaren vind reshoring van productie activiteiten plaats. De afgelopen jaren is al een sterke toename reshoring waarneembaar in de Verenigde Staten. Zij het niet met het zelfde banen aantal, als gevolg van automatisering en mechanisatie. Maar de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten heeft een toenemende behoefte aan productie personeel als gevolg van reshoring.

De redenen zijn meerledig voor reshoring. De kosten van outsourcing bleken vaak hoger te liggen en ook de benodigde kwaliteit ontbrak veelal. Maar met de groei van de Aziatische landen is ook het kostenniveau aldaar sterk toegenomen. Terwijl westerse landen een stabilisatie of zelfs daling [Nederland] in kosten zagen.

Nederland

In Nederland wordt vaak geklaagd over de hoge kosten voor productie, waarbij vooral het loonargument gehanteerd wordt. Niets blijkt minder waar. Nederland is uiterst competitief als op wereldschaal de vergelijking gemaakt wordt. De afgelopen 10 jaar zijn de gemiddelde manufacturering kosten zelfs gedaald. China en Zuid Korea hebben een enorme inhaalslag gemaakt en de prognose is dat de komende jaren dit nog zal door stijgen waardoor deze landen op dezelfde kostenniveaus uitkomen.

Andere landen zoals op het Afrikaans continent hebben te weinig infrastructuur en onvoldoende kennis en ervaring bij de bevolking om op dit moment een competitieve kracht te zijn voor westerse landen. Zuid – Amerika daarentegen wel maar ook dit continent kent dezelfde ontwikkeling als de Aziatische tijgers.

Reshore

De groei ontwikkeling in niet westerse landen heeft in die landen ook voor toename van welvaart en bijbehorende kosten gezorgd. Hierdoor ontstaat een natuurlijk level playing field. Voor westerse bedrijven reden om reshoring als strategie serieus te nemen. Want op het moment dat de productiekosten tegen elkaar wegvallen, zijn criteria als supply chain kosten, supply chain betrouwbaarheid en kwaliteit van doorslaggevende aard. Zeker nu de consument meer en meer eisen stelt,  is het opportuun om uw productie weer dichtbij de afzet markt te brengen

http://addvise.net/reshoring-zet-door-in-de-verenigde-staten/

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.