klimaatverandering

De impact van klimaatverandering op uw supply chain

Steeds meer effecten van klimaatverandering zullen hun sporen gaan nalaten op internationale handel en productie. Hierdoor zullen ook supply chains significant gaan veranderen.

Als het gaat om veranderingen door het klimaat dan draait het niet alleen om directe wijzigingen in goederenstromen maar ook om de prijs en beschikbaarheid van goederen. Daardoor krijgen steeds meer landen te maken met een wijziging in hun handelsbalans.

Zeeklimaat
Door de opwarming neemt ook de gemiddelde oceaantemperatuur toe op specifieke plekken. Deze verhoging van de temperatuur betekent dat de oceanen meer CO2 gaan absorberen. Voor diverse soorten schaaldieren en vissen betekent dit dat ze slechter voortplanten en ziektekiemen meer kans krijgen om de soort aan te tasten. In de verenigde staten is de import van oesters structureel aan het stijgen omdat de eigen vangst blijft dalen. De kwaliteit en volume van de oesterkweek neemt duidelijk af.

Koffie.
Koffieplanten groeien rond de evenaar in de relatieve koelte en vochtigheid van berghellingen. Met de toename van de temperatuur neemt ook hier de kwaliteit en volume van de koffieteelt af als gevolg van oprukkende bacteriën en andere investaties. Het gevolg is een tegenvallende oogst en stijgende koffieprijzen op de wereldmarkt.

Europa.
Ook in Europa beginnen de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar te worden. De hopoogst in Duitsland, altijd een redelijk constante factor, begint te lijden onder het onstabiele klimaat van enerzijds langere droogtes en dan weer hevige regenval. Daarnaast zorgen de relatief warme winters ervoor dat meer schadelijke insekten beter overleven en plagen beginnen te vormen.

Parijs.
Onlangs sloten de regeringsleiders het klimaatakkoord in Parijs na jaren van bakkeleien. Nu pas de economische effecten zichtbaar en voelbaar worden begint pas de urgentie te ontstaan. Het is werkelijk te hopen dat woord en daad de komende jaren bij elkaar gevoegd worden om verdere destabilisering van het klimaat tegen te gaan. De voorspellingen van het IPCC zijn allesbehalve een ver-van-ons-bed show maar harde realiteit inmiddels. Hopelijk zijn alle politieke partijen nu wel doordrongen van de ernst van de situatie. Bij ongewijzigd of halfslachtig beleid zal de wereldeconomie de komende decennia ernstig verstoord worden. Dat betekent ook voor supply chain managers grote wijzigingen in hun ketens en de bijbehorende kosten. Het verdient aanbeveling om klimaatverandering als prominent risicofactor mee te wegen bij uw lange termijn beslissingen.

bronnen:
Datamyne.com
Union of concerned Scientists. – Climate hot map
Supply chain disruptions – Supplychain247