organisatieontwikkeling, logistiek management

Stem de organisatie af op uw doelen

Organisatie verandering is in bijna alle gevallen een kwestie van vele kleine stapjes. Bij veel veranderingsprocessen worden vaak veel kleinere operationele problemen over het hoofd gezien omdat mensen liever omgaan met grote problemen en de doelen van de organisatie negeren.

Al deze kleinere operationele problemen zijn echter essentieel. Dat zijn de dingen die uw werknemers lastig vallen om optimaal te presteren en hun werk uit te voeren. De vaak eenzijdige focus op grote vraagstukken leidt tot tunnelvisie, waardoor echte verandering niet effectief wordt. Uw implementatie is technisch succesvol, maar niemand reageert erop.

Visualisatie van het probleem is vaak de beste manier om het probleem te verhelderen. In de onderstaande afbeelding ziet u een conceptuele weergave van het probleem. De ronde cijfers zijn de sub doelstellingen van de organisatie, waarbij de rode doos het hoofddoel is. De diagonale strepen zijn de processen, systemen en menselijke competenties in de organisatie die niet in lijn zijn met het hoofddoel.

Hamster effect

Het effect is duidelijk. Het pad dat medewerkers hebben ingeslagen, zit vol obstakels waardoor ze de verkeerde kant opgaan met als uiteindelijk resultaat dat ze het verkeerde doel realiseren.
In de tweede figuur zijn de processen, systemen en menselijke competenties afgestemd op het hoofddoel. Alle mogelijke belemmeringen worden weggenomen zodat medewerkers een duidelijk beeld hebben van het hoofddoel, dat ze ook kunnen bereiken.

Dit zijn slechts twee simpele cijfers, maar vormen wel het kernprobleem van veel veranderingsprojecten. Als je een ishikawa analyse maakt, kun je dit met dit simpele concept duidelijk maken aan de organisatie. Alle problemen die u in uw ishikawa noteert, kunnen worden neergezet als diagonale strepen, net zoals het rode vak uw hoofddoel is. Dit zorgt voor focus en motivatie waardoor de barrières makkelijker en sneller worden opgelost en weggenomen.

En als je vraagt ​​wat de relatie is met de titel. Een voormalig televisieshow uit de jaren tachtig gebruikte een soortgelijke bak waarin aan de voet een marmot was geplaatst. Deze marmot rende vervolgens zo snel mogelijk naar de overkant. Afhankelijk van welk rond vak het invoerde, werd een prijs toegewezen. Uiteraard vertegenwoordigde de rode doos de hoofdprijs. Ik zal niet suggereren dat werknemers als marmotten zijn. Ze zijn duidelijk veel slimmer dan dat. Echter, als de marmotten worden we voornamelijk beheerd door de situatie waarin deze zich bevindt. Als die situatie niet optimaal is, zal het ons de verkeerde kant op drijven. Zelfs tegen onze beste bedoeling.