kantoor, flexibel

Ga uit je kantoor.!

Iedereen kent het vast wel. Aan het begin van je werkdag zit je vol met plannen, doen en doen. Aan het eind van de dag heb je je actielijst nauwelijks ingevuld.

Routines

Vergaderingen, collega’s, managers verstoren uw werk voortdurend. Brandbestrijding. We willen het allemaal graag voorkomen. Structurele oplossingen zijn nodig om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Maar om dat te bereiken, worden mensen steeds vaker bij vergaderingen betrokken om oplossingen te vinden. Maar deze onderbrekingen verhinderen dat ze de structurele oplossingen implementeren. De vergaderingen en alle andere soorten onderbrekingen verstoren de structurele oplossingen. Er zijn nog steeds vergaderingen nodig om de organisatieprocessen te harmoniseren en procedures af te spreken.

Steeds meer mensen werken thuis, mogelijk gemaakt door internet. Vooral servicegerichte functies kunnen thuis plaatsvinden. Deze mensen geven in de meeste gevallen aan dat ze hun werk veel beter kunnen afmaken. Organisaties erkennen de voordelen van thuiswerken. Mensen zijn meer gefocust, besteden meer tijd aan hun werk, ook al vinden onderbrekingen thuis plaats. Maar die onderbrekingen zijn meer vrijwillig, voorspelbaarder [kinderen die thuiskomen voor de lunch] en worden als meer dan acceptabel ervaren.

Kantoren

Dus waarom blijven we grote kantoren bouwen, voor vaak honderden of zelfs meer werknemers. De meeste van die werknemers ontmoeten elkaar niet of hebben geen directe werkrelatie. Er is ook geen directe reden of noodzaak dat al die werknemers zich in hetzelfde gebouw bevinden. Ik zal niet voorstellen om veel kleinere kantoren te creëren, maar thuiswerken kan veel meer worden benut. Het is kostenbesparend, medewerkers zijn veel productiever en het verhoogt de motivatie enorm. Van tijd tot tijd kunnen organisaties speciale evenementen organiseren, zodat werknemers kunnen socializen. Medewerkers waarderen die evenementen en zijn altijd succesvolle bijeenkomsten waar sterke werkrelaties worden gerealiseerd.

Lees ook :

Office design guide