data management

Efficiënte supply chain met Big Data.

De afgelopen decennia hebben bedrijven technologie, outsourcing en lean toegepast om hun kosten te verlagen.  Nu is het tijd om een Efficiënte supply chain met Big Data te realiseren

De besparingen door technologie en zeker outsourcing neemt langzaam af. Het low hanging fruit is door de meeste bedrijven wel geplukt. Ook zijn de kosten verschillen tussen Azië, Europa en de Verenigde Staten de afgelopen sterk afgenomen.

Anderzijds is de complexiteit van supply chains de afgelopen jaren sterk toegenomen. Van enkele leveranciers naar soms 6 en 7 tiers. Ook is de consumenten vraag complexer en veeleisender geworden. Met name de voorspelbaarheid is drastisch afgenomen.

De combinatie van grote hoeveelheid goederen die snel over de wereld gedistribueerd moeten worden in een zo kort mogelijke tijdspanne is de volgende uitdaging voor supply chains. Om in deze context de juiste keuzes te kunnen maken, prioriteiten te kunnen stellen en een competitief voordeel te halen en te behouden, is inzicht in stromen en vooral klantvraag essentieel.

Visualisatie.

Met de komst van de technologie van Big data is ook andere informatie technologie sterk toegenomen. Visualisatie technieken hebben altijd in de belangstelling gestaan omdat een mens beeld beter en sneller kan interpreteren dan grote hoeveelheden tekst of data. De huidige technologie biedt de mogelijkheid om uw volledig supply chain, wereldwijd, in een visuele context te plaatsen incluis volumes en waardes. Dat geeft supply chain executives de mogelijkheid om snel te doorgronden waar het mogelijke verbeterpotentieel ligt.

Dit kan door bijvoorbeeld op Europees niveau de verschillende distributie lanes, warehouses en cross dock punten te evalueren. Visualisatie laat u snel zien of er teveel overlap is of dat er duidelijke gaps zitten in uw distributiemodel. Op stedelijk niveau is het mogelijk om de verschillende afleverroutes te vergelijken en onnodige laps te voorkomen.

Toekomstige vraag.

De beschikbare data biedt organisaties de mogelijkheid om de vele factoren die vraag  beïnvloeden in kaart te brengen en op zoek te gaan naar correlaties en causale verbanden. Door goede analyses, opstellen van algoritmes wordt de vraag beter voorspelbaar en verkrijgt men inzicht in de drijfveren van de consument.  Dat lukt alleen als de verschillende bronnen van informatie samengevoegd kunnen worden vanuit de verschillende systemen. Niet voor niets bieden steeds meer software ontwikkelaar Cloud mogelijkheden om de verschillende stromen aan informatie samen te voegen. Bedrijven die hier in slagen blijken al snel 20% voorraad vermindering te realiseren en hun fillrate te verbeteren met 3-7 procent punten.

Vereenvoudig uw supply chain.

Het is een open deur. Hou zaken simpel. Maar in een complexe snel veranderende wereld is dat nog een behoorlijke uitdaging. Vaak durft men ook niet het mes te zetten in het historisch gegroeide netwerk van transport, warehousing, productie faciliteiten en distributie netwerken. De ongebreidelde groei van een dergelijk netwerk, drijft uw kosten progressief op waarbij anderzijds de kwaliteit en service van uw supply chain onder druk komt te staan, doordat er gewoonweg teveel schijven in het spel zijn.

Big data te zamen met visualisatie technieken kan inzicht bieden waar de belangrijkste bottlenecks in uw supply chain zitten. Met de nu beschikbare technieken en analyse mogelijkheden, is het herzien van netwerken een stuk sneller te realiseren dan voorheen. Daarbij is uw netwerk direct toegesneden op de vraag vanuit de markt.

De vier stappen naar efficiency

Transparantie.

Het volledig inzichtelijk maken van uw supply chain en informatie uitwisseling over de keten heen blijft een van de belangrijkste voorwaarden. Alleen als u werkelijk uw goederenstroom kan monitoren, zult u in staat zijn maximaal te profiteren van Big Data. Begin daarbij met enkele belangrijke stromen waarbij u belangrijke lessen kunt leren over uw supply chain.

Data consistentie.

Data hoeft niet perfect te zijn. Dat zal het nooit worden. Wat wel belangrijk is dat de data, ook is deze niet 100% betrouwbaar, wel consistent is in zijn onbetrouwbaarheid. Met een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid kunt U prima nog werken. Daarnaast kunt u werken aan het vereenvoudigen van uw data, en daarmee verhogen van de betrouwbaarheid, door het aantal SKU’s  te verminderen, lot sizes verlagen of stabiliseren in omvang en gebruik door de keten heen overal dezelfde maateenheid. Dit voorkomt omzetting – en interpretatiefouten.

Data uitwisseling.

Zorg voor cross functionele data uitwisseling mogelijkheden. Het continue omzetten van data zodat het begrijpelijk is voor een volgende schakel draagt bij aan verlies van betrouwbaarheid, de snelheid van verwerking daalt wat uiteindelijk effect heeft op de performance van uw supply chain. Ook is gebrek aan goede data uitwisseling mogelijkheid vaak een hindernis om een optimale service te verlenen aan uw klanten, omdat de service desk niet kan vertrouwen of niet in staat is om de geleverde data naar bruikbare informatie om te zetten voor de klant.

Competenties.

De supply chain van morgen zal geheel andere competenties gaan vragen. Maar alleen top analisten inhuren is ook niet de oplossing. Uiteindelijk dient de informatie die betrokken wordt uit Big Data, omgezet te worden in bruikbare operationele data, waarbij de operationele teams ook begrijpen welke voordelen zij hiermee kunnen behalen. Cross functionele teams op Sales & Operationeel planning niveau is een stap in de goede richting.

Bedrijven die bovenstaande aanbevelingen succesvol weten om te zetten in operationeel beleid zullen uiteindelijk een ongekend voordeel hebben ten opzicht van andere organisaties.