dashboard

Strategische prestatie-indicatoren

Elke organisatie, management en directie, is zich terdege bewust van de voordelen van prestatie-indicatoren. Het bepalen van de juiste indicatoren blijft toch lastig. Welke zijn van belang en hoe voorkom je tunnelvisie. Een set van strategische indicatoren biedt uitkomst.

Belang indicatoren
KPI’s verstrekken belangrijke informatie aan de organisatie. Met deze informatie kan de ontwikkeling van de onderneming als geheel gevolgd worden, in vergelijking met het verleden en in vergelijking met de concurrentie. Daarnaast is het een handig instrument om voorspellingen mee te doen, door de resultaten te extrapoleren. Verder is een belangrijk voordeel van het gebruiken van de KPI dat een strategie op de lange termijn relatief eenvoudig vertaald kan worden naar prestaties op de korte termijn.

Het bepalen van de juiste KPI’s is dus van groot belang van elke organisatie. Het instellen van KPI’s in de organisatie zorgt enerzijds voor focus op de zaken die van belang zijn, maar al te vaak worden andere perspectieven uit het oog verloren. Zo ontstaat tunnelvisie. Ongemerkt verliest management de grip op het bedrijf, terwijl er wel gestuurd wordt op KPI’s. U kunt dit opvangen door regelmatig uw indicatoren te herzien, maar het is ook van belang welke indicatoren binnen elke organisatie van strategisch belang zijn.

Strategische indicatoren

De afgelopen jaren ben ik bij veel bedrijven betrokken geweest bij het invoeren of updaten van Balance Score Cards. Daarnaast is er de afgelopen jaren zeer veel literatuur gepubliceerd over Balance ScoreCard en de hanteren KPI’s. Evaluatie van die informatie laat zien dat verschillende indicatoren altijd terugkomen in elke organisatie. De financiele indicatoren spreken het meest tot de verbeelding zoals Nettomarge, Return on Assets en Cash-to-Cash tijd. Maar ook in de logistiek zijn vele indicatoren uitwisselbaar tussen organisaties zoals Leverbetrouwbaarheid, Fill rate en gemiddelde omloopsnelheid van de voorraad.

Goldratt
Goldratt geeft een aantal handvatten om de indicatoren te toetsen aan het belang van de organisatie.

Het concept van Goldratt is verrassend eenvoudig, zoals een goed concept ook dient te zijn. Het verbeteren van de doorvoer, verlagen van de voorraden en uitgaven als operationele  sturingsmechanismes, heeft een positieve invloed op Winst, Return on Investment en de Kasstroom. Indicatoren kunnen getoetst worden aan dit concept, waar bij de vaststelling van de indicatoren de vraag gesteld wordt: verlaagd het de voorraad, verminderen de uitgaven of verbetert de doorvoer.

Strategisch Indicatoren model
Het Strategische Indicatoren model is opgebouwd langs de 4 perspectieven die voor elke organisatie toepasbaar zijn en aansluiten bij de perspectieven van Balance Score Card.
Anderzijds zijn de majeure functionaliteiten benoemd die binnen organisaties aanwezig zijn: Inkoop – Opslag – Productie – Gereed Product – Warehousing – Transport – Planning – Order & Finance – Organisatie

Vanuit de optiek van cross functionaliteit en het Goldratt concept heb ik het Strategisch Indicatoren model opgesteld. Daarbij is voor elke intersectie vastgesteld wat de meest voorkomende en prominente indicator is binnen de verschillende benchmarks en Balance Score Cards opstellingen. Voor elk van de vastgestelde indicatoren is gekeken op welke wijze deze tegemoet komen aan de uitgangspunten van het Goldratt Concept. Als de indicator hier aan bijdraagt is deze van strategisch  belang voor een organisatie.

Dit betekent natuurlijk niet dat andere indicatoren niet van belang zijn. Veel indicatoren zijn vaak sector of bedrijfsspecifiek. Maar deze set van indicatoren zijn uitermate geschikt voor relevante benchmarks omdat ze breed voorkomen en voor elke organisatie van groot belang zijn