debat

Weerwoord is geen weerstand.

Vaak menen leidinggevenden dat een medewerker die kritiek heeft ,weerwoord geeft, in de weerstand zit. Eerder is er sprake van gebrek aan empathisch vermogen.

Iemand beschuldigen van weerstand is eigenlijk een dooddoener. Een vals argument. Door de term te gebruiken tegen een medewerker gaat de leidinggevende feitelijk niet in op de bezwaar argumenten van de medewerker. Bezwaar argumenten die zeer valide kunnen zijn.

Als U een medewerker vraagt een opdracht uit te voeren waarbij bijvoorbeeld veiligheidsregels worden geschonden, is het bezwaar legitiem. Ook al is de opdracht nog zo belangrijk. De medewerker zit niet in de weerstand. De leidinggevende is onredelijk en ontbeert empathie om zich in te kunnen leven in de bezwaren. Vaak worden deze simpelweg weggewoven.

Dit is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Optimale samenwerking tussen personen berust op vertrouwen. Begrip hebben voor elkaar situatie en opvattingen. Op het moment dat dit wordt geschonden, breekt het vertrouwen en zal de andere persoon U met steeds meer wantrouwen bejegenen.
De leidinggevende ziet dit als toenemende weerstand tot het escaleert. Vaak leidt dit tot toenemend ziekteverzuim, burnouts en mogelijk, uiteindelijk, tot beëindiging van de arbeidsrelatie.

Het optreden van de leidinggevende zal zijn effect niet missen op de groep waarbinnen de medewerker actief was. In plaats van deescalatie door de leidinggevende, door zijn tekortkomingen in deze te erkennen, neemt de afstand van alleen maar toe.

Wat ik hierboven schets is vaak een uiterste situatie maar veel onderlinge, kleine wrijvingen kennen dezelfde basis.

Ik stel voor dat alle leidinggevenden het woord ‘Weerstand’ uit hun vocubulaire schrappen en zich voortaan voornemen werkelijk te doorgronden wat de medewerker beweegt en motiveert. Wat de werkelijke bron van de bezwaren zijn.

Realiseer U daarbij als leidinggevende dat u vaak de steen des aanstoots bent. Uw gedrag, de manier waarop U overkomt, mensen bejegend en benadert, is cruciaal in de relatie met uw medewerkers.