veranderingen, duurzaam

De kiezels bij organisatieverandering

Vaak wordt door bedrijven bij organisatieverandering gezocht naar grote kostenposten waarop ze snel kunnen besparen. Dit leidt vaak niet tot gewenste resultaat. Het leidt tijdelijk tot een kostenverlaging, maar de effectiviteit van de organisatie neemt vaak sterk af.

Het is een bekende uitdrukking: “alle neuzen dezelfde kant op”. Dat gaat echter verder dan de spreekwoordelijke instelling van medewerkers. Het gaat net zozeer om de wijze waarop de strategie van de organisatie wordt omgezet in effectief beleid op alle niveaus. Is elk proces, procedure of rapportage gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen? Daaraan schort het nog wel eens. Procedures vervagen, processen kennen steeds meer afwijkingen en rapportages vaak onduidelijk als het gaat wat er bereikt moet worden.

Vanuit Lean wordt geijverd om elk proces, elke procedure tegen het licht te houden en elke afwijking, hoe klein ook, te elimineren. Het gaat om de juiste zaken de eerste keer goed te doen. Dat betekent diep graven in uw organisatie. Elke steen omkeren en vast stellen of U die steen nodig heeft, of deze op de juiste plaats ligt en aan zijn functie voldoet.

De organisatie survey die ik heb opgesteld doet het diepgravende werk voor u. Alle aspecten van een organisatie worden belicht en geëvalueerd. Zo krijgt U een totaal beeld of alle ‘stenen’ goed liggen en hun werk doen. Van de strategische elementen, uw operations en de ondersteunende factoren binnen uw organisatie. Naast de kwalitatieve evaluatie, is de kwantitatieve benchmark die de prestaties van uw organisatie vergelijkt met het bedrijven uit uw sector. Maar twijfelt U niet en start hier het gratis onderzoek, zodat u naar 3 dagen weet of alle neuzen echt allemaal dezelfde kant op wijzen.