warehouse

Model voor omni chain.

In toekomstige supply chains zal er niet langer sprake zijn van een voorwaartse keten. Goederen krijgen vaker een 2e leven en de retourenstromen zullen sterk toenemen. De komende jaren staan in het teken van de omschakeling naar een omni chain.

Omni chain model.
Het onderstaande model is een weergave van de huidige en toekomstige goederenstromen. In veel gevallen zijn bepaalde delen nog onderontwikkeld, maar de verwachting is dat met name refurbishment en afval herverwerking een steeds grotere rol gaan spelen. Ook de Second life van goederen is nu al sterk in opkomst. Deze stromen zullen een onmiskenbare impact hebben op de klassieke of primaire goederenstroom.

Door deze stromen te onderscheiden en separaat te analyseren, kan een organisatie meer inzicht verwerven over de volumes, bestemmingen en daarmee de impact op zijn primaire keten bepalen. Tevens bied het voor retailers een mogelijkheid tot zijwaartse integratie om het verlies in hun primaire stroom op te vangen.

Retouren goederenstroom.
Zowel vanuit de consument als vanuit retailers [fysiek & webshops] zullen goederen terugkomen naar de manufacturer. Dat is niet alleen de traditionele stroom van afgekeurde en / of defecte producten. Het zijn ook producten die door hun life cycle heen zijn en waarvan de onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Eveneens die producten die op andere markten tegen een verminderde prijs opnieuw kunnen worden verkocht.

Primaire goederenstroom.
De belangrijkste wijziging in de primaire of klassieke goederenstroom plaatsvind, is de toenemende invloed van webwinkels al dan niet gecombineerd met fysieke stores.  De distributie van goederen door de retail zal in dynamiek toenemen. De consument verwacht steeds meer service en wil de goederen op een door hem vooraf bepaald punt ophalen. Van tankstation, supermarkt tot wijkboxen waar koeriers de goederen afleveren. Deze afzetpunten zullen ook meer en meer gebruikt worden voor de retourenstroom.

Second Life goederenstroom.
De vraag van de klant is geleidelijk aan het verschuiven. Wilde vroeger de consument alleen het nieuwste van het nieuwste, tegenwoordig nemen steeds meer consumenten genoegen met 2e hands of zelfs 3e hands producten. De invloed van de crisis is hier ook waarneembaar. Er vind een reset van denken plaats. Want tot de jaren zeventig was hergebruik van goederen een geaccepteerd fenomeen. Denk aan kleding dat van kind op kind gedragen werd. Niet alleen voor kleding maar ook voor allerlei technologische, huishoudelijke en woninginrichting goederen is deze trend duidelijk waarneembaar.  Maar ook manufacturers en retailers sturen deze stroom aan door inferieure producten via outlets alsnog op de markt te zetten.

Afval goederenstroom.
In deze stroom komt meer en meer de nadruk te liggen op het splitsen en hergebruik van de grondstoffen die verwerkt zitten in het afval.     Plastics, batterijen, kwik, hout, kurk, frituurvet, glas etc. De huidige afvalverwerkers zijn steeds beter in staat om afval te scheiden en individuele componenten terug te winnen dan wel nieuwe toepassingen te bedenken.  Daardoor wordt de feitelijke stort en verbrandingsberg sterk teruggebracht. De gescheiden grondstoffen en nieuwe toepassingen komen op die manier weer terug in de primaire keten.

Ketenbeheersing.
De grootste uitdaging zowel nu als in de toekomst is de beheersing van de supply chain. Bij een reguliere voorwaartse keten, met soms wel 5-7 tiers, is dat al een enorme uitdaging. Doordat goederen steeds meer bestemmingen krijgen, wordt er extra complexiteit toegevoegd aan de keten, die zich veelal buiten het zicht van de klassieke spelers plaatsvind.

Een integrale data benadering voor de gehele omni chain is amper een haalbare kaart. De hoeveelheid data die daarmee is gemoeid en het realtime verwerken hiervan, brengt zoveel onzekere factoren in het spel, dat van beheersing geen sprake meer is.  Kijk bijvoorbeeld naar inlichtingendiensten die zoveel data verzamelen, dat tegen de tijd dat ze hun analyses rond hebben, ze feitelijk al te laat zijn. Ondanks dat ze beschikken over de meest geavanceerde systemen.  [ wie een speld in een hooiberg zoekt, moet niet de hooiberg groter maken ]

Een betere benadering is om de vier verschillende stromen apart te beschouwen. De trends en ontwikkelingen per stroom kunnen als input dienen voor de andere goederenstromen. Dat brengt een bepaald niveau van onzekerheid met zich mee, maar een overall integrale keten zal die onzekerheid eveneens in zich hebben.

Voor organisaties is het vooral van belang om vooraf goed te definiëren welke factoren van invloed zijn, hoe groot die zijn en waar die invloed tot uiting komt in hun eigen keten.  Binnen organisaties is een reset van denken nodig van streven naar absolute zekerheid, naar leren omgaan met een bepaalde graad van onzekerheid.

http://addvise.net/de-retail-wel-voorbereid-op-de-omni-channel-uitdaging/
http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2014/10/Nieuwe-keten-Triple-Con-Supply-Chain-1617618W/
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/94319/naic_2006-2010_1_1.pdf
http://www.retailnews.nl/nieuws/HuUT84T7EeOSgiIACiAWJg-0/kringloopwinkels-zien-omzet-stijgen.html
http://addvise.net/de-toekomst-van-supply-chain-heet-omni-chain/