robots

De volgende fase in robotisering.

Robotisering begint aan zijn volgende fase in het bedrijfsleven. De 1e generatie robots zijn goed doorontwikkeld en kunnen al veel taken overnemen of aanvullen.

Robotisering

Robots kunnen steeds grotere loads zelf verplaatsen, eenvoudig in high bay magazijnen werken en pickers ondersteunen bij hun werk. Ook de software wordt steeds intelligenter waardoor sorteersystemen op een hoger niveau komen.
Dit is mede mogelijk omdat ontwikkelaars zich ontwikkeld hebben van stand alone robot producenten naar een meer integrale benadering van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt meer gelet op integratie en collaboratie met het aanwezige personeel. De flexibiliteit en performance in bijvoorbeeld warehouses neemt hierdoor sterk toe. Het gaat niet langer om automatiseren of robotiseren maar zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de fulfillment processen.

Multi robot omgeving.

Het integreren van robots binnen de huidige processen en te koppelen aan bestaande [wms] systemen, gaat nu veelal via API’s. Dit wordt wel steeds lastiger naarmate organisaties een diversiteit aan robots inzetten van verschillende leveranciers. Een probleem dat eminent wordt als U een nieuw systeem aanschaft of bij een majeure upgrade. Hoe krijgt U dat allemaal weer gesynchroniseerd? Dan mogen de codeurs weer overuren draaien.

Hiervoor zijn nieuwe oplossingen nodig waar bijvoorbeeld Amazon al mee experimenteert. Zogehteen ‘regisseur platformen’. Het platform zorgt voor een betere samenwerking tussen robots en eventueel aanwezige [wms] systemen. Een upgrade of nieuw systeem vereist dan niet volledige herziening van alle Api’s die de robots verbonden met het systeem. Daarnaast biedt een dergelijk platform de mogelijkheid dat verschillende leveranciers hun robots op elkaar kunnen afstemmen bij de uitvoering van multi complexe taken.

Binnen het platform kunnen kleine apps ingepast worden voor specifieke taken zonder dat er een complexe rewrite en afstemming nodig is tussen de verschillende robots en systemen. Denk bijvoorbeeld welke taken door welk systeem of robot worden uitgevoerd. [tracking] Of hoe druk het systeem is. [order tracking] Dan is er niet alleen spraken van regisseren maar ook integratie van apps binnen bestaande platforms. Hierdoor kunnen bedrijven sneller nieuwe inzichten verkijgen over de performance van hun fulfillment proces.

Artificial Intelligence.

Een volgende stap binnen deze ontwikkeling is het toevoegen van meer Artifical Intelligence. Niet alleen in de zin dat AI een optimale planning en aansturing kan verwezenlijken maar ook multiflow aan informatie binnen het platform organiseren. Dus als labels beschadigd zijn, pallets fysiek ontbreken of vertragingen in het fulfillment proces tijdig signaleren. Ook kan Artifical Intelligence ondersteunen bij het tijdig signaleren en oplossen van ‘conflicten’ tussen de verschillende robots en de processen die uitgevoerd worden. De organisatie kan dan ook sneller en beter inspelen op variaties in het fulfillment proces.

Software

Duidelijk is dat dit in grote mate afhankelijk is van de software. Een groot coderings pakket is niet meer van deze tijd en veels te foutgevoelig. In navolging van de ontwikkelingen in BlockChain, ontwikkelen leveranciers building blocks die specifieke taken uitvoert en middels Machine learing voldoende flexibiliteit heeft. Denk aan separate blocks voor het aansturen van de stapelaar, de robot voor verplaatsing en wikkelaars incluis scanning en labeling. Variatie in type pallets, hoogtes, breedte, stapeling en locatie van de barcode, kan makkelijker op geanticipeerd worden.

Standaards

Een onderliggende voorwaarde voor samenwerking is vaststellen van groundrules. Het afspreken van de standaard format van gegevens over access points, beschrijving van locaties en ‘bestemmingen’ en type barcodes of QR codes. Vaak overzien bij implementaties maar essentieel voor een optimaal functionerend systeem en het voorkomen van conflicten tussen robots onderling en de systemen waarmee ze werken. Deze groundrules zorgen ervoor dat verschillende leveranciers hun apps op elkaar kunnen afstemmen, zodat niet per ongeluk 2 robots op hetzelfde moment op dezelfde dock staan. [congestie conflict]

Implementatie.

Het toepassen en integreren van robots, platforms en aanverwante systemen is niet langer een kwestie van het vergelijken van functionaliteiten. Het is belangrijk om uw volledige fulfillmenet proces in kaart te brengen en de verschillende leveranciers te laten participeren hoe hun oplossingen bijdragen aan een beter proces. Hierbij is integratie, harmonisatie en flexibiliteit van groot belang. Test dus gerust vele verschillende SKU’s, routings en variaties in uw fulfillment proces.[product mix]

Voor en nadelen robotisering

toekomst robotisering