strategie

De noodzaak van supply chain segmentatie

Supply chain segmentatie is het end to end proces om uw distributie kanalen naar uw klanten toe te optimaliseren om zo uw service en netto winstgevendheid te verbeteren.

Het vereist dat u de product karakteristieken opnieuw onder de loep neemt, heroverweeg uw service modellen om uw supply chain te optimaliseren. Dit kan zeer complex zijn, afhankelijk van differentiatie van producten en de klanteisen. Toch zal segmentatie de complexiteit van uw supply chain te verlagen.

Om een goede segmentatie te realiseren dienen bedrijven een gedetailleerde en intensieve analyse te maken van hun producten en klanten. Het vereist dat men inzicht krijgt  hoe en waarom klanten hun orders plaatsen. Analyse laten u zien welke combinaties mogelijk zijn binnen uw supply chain en op welk specifiek punt dit kan worden gerealiseerd.

Ondanks de noodzaak om andere waarde proposities te bieden aan de verschillende klantsegmenten, kunnen bedrijven synergie realiseren in de supply chain door gebruik te maken van het volume over de verschillende segmenten om zo de kosten te verlagen. Dit wordt gedaan door middel van het benutten van schaalvoordelen.

Een andere mogelijkheid voor het gebruik maken van  volume over verschillende segmenten is om het gebruik van standaard componenten in het ontwerpen van producten te benadrukken. Terwijl de corporate business best gefocust kan zijn op een Configure-to-Order strategie en bijvoorbeeld het online-segment door een Build-to-Order strategie, kan op basis van het product design toch gemeenschappelijke delers gevonden worden.

Om te voorkomen dat prachtige producten worden gemaakt, maar die uw supply chain volledig verstoren, zorg dat er processen aanwezig zijn, die in staat zijn om de impact van de producten en hun specificatie op uw supply chain te voorspellen.  Dit verwezenlijkt u door per product manager of ontwerpers / ontwikkelaars inzicht te bieden, om de impact van hun nieuwe producten of product veranderingen te voorspellen, op de totale operationele kosten en andere supply chain invloeden, zodat ze efficiëntere ontwerpen kunnen maken die hier rekening mee houden.

Sales & Operations planning biedt u de mogelijkheid om diverse productie-processen te integreren. Een enkele, geïntegreerde Sales en Operations Planning (S&OP) harmoniseert de verschillende supply chain segmenten om zo de vraag, het aanbod en de voorraad  op elkaar af te stemmen.  En anderzijds om de verschillende supply chain segmenten op basis van feitelijke en verwachte vraag de juiste productiecapaciteit toe te wijzen.

De beste en meest belangrijke reden voor het segmenteren van uw supply chain, is om klantwaarde te creëren. Als uw strategie en supply chain niet synchroon lopen met uw klantwaarde propositie, zullen de customer service levels dalen en inefficiënties zullen toenemen.

Supply Chain segmentatie erkent dat de verschillende klantsegmenten een verschillende behoefte hebben. Zorg voor een responsieve strategie gericht op snelheid, orderverwerking, hoge service levels en klanttevredenheid. Dit zal helpen elk bedrijf helpen bij het bereiken van lagere voorraadkosten door een verhoogde responsiviteit.