transport

Reshoring biedt mogelijkheden voor Nederland

Reshoring begint in steeds meer landen voet aan de grond te krijgen. De voortdurende handelsconflicten met China en de Covid-19 pandemie, houden de wereldmarkt in hun greep.

Meerdere grote organisaties zijn al begonnen om het heft in eigen te nemen. Ikea heeft haar transport aangepakt door zelf schepen en containers aan te schaffen. Zo kan zij dit deel van haar supply chain volledig zelf controleren. Samsung is begonnen om in 2030 haar supply chain volledig lokaal te maken. Ook TMSC is begonnen met een nieuwe fabriek in Zuid-Korea zelf. De Zuid-Koreaanse regering stimuleert dit initiatief met $334 miljoen incentive subsidie.

Economische groei.

Voor landen die jarenlang geconfronteerd werden met offshoring en zo de belangrijke industriele productieprocessen kwijt zijn geraakt, is dit een belangrijke turnaround. De afhankelijkheid omwille van lage kosten, is niet langer houdbaar. Eindgebruikers, zowel consumenten als bedrijven, zijn bereid te investeren in een meer stabiele en betrouwbare supply chain. Dit wordt mede gestimuleerd door de oplopende transportkosten, waardoor de business case voor reshoring nog steviger wordt.

Nederland kent momenteel een overspannen arbeidsmarkt. Dit lijkt haaks te staan op reshoring van productie. Echter, op Europees niveau is er een wereld te winnen. Dit vergt wel een lange termijn strategie van de Nederlandse Overheid en Europa om productie weer terug te krijgen in eigen huis. Economisch gezien heeft het een grote toegevoegde waarde. Daarnaast biedt een stevige basis om de werkeloosheid aan de onderkant van de markt laag te houden.

Terug maar dan anders.

Bij reshoring zal er wel veel veranderen qua productie uitvoering. Mechanisatie, automatisering en robotisering zullen de productie processen significant veranderen. De vraag naar fysieke arbeid zal lager zijn, maar de kennis naar bijvoorbeeld A.I. oplossingen des te hoger. Voor de hoger ontwikkelde westerse landen is dat bij uitstek een grote kans. China zet al jaren stevig in op dit soort ontwikkelingen, terwijl Europa achterblijft door gebrek aan visie en besluitvaardigheid.

Midden- en kleinbedrijf.

Voor het MKB is dit ook goed nieuws. De beschikaarheid van materialen en de toenemende diversiteit van supply chains, maakt het voor hun makkelijker om hun materialen te sourcen. Dan dient het MKB wel een inhaalslag te maken op het gebied van automatisering. Elektronische platforms en API integratie bieden volop kansen om op gelijke voet met grote spelers, materialen te verwerven.

Lees ook:

supplychain247

Reshoring – Addvise