klok

Supply chain leadtime berekenen

De totale supply chain leadtime berekenen, van leverancier tot klant, en de onderverdelingen leidt vaak tot verwarring binnen organisaties.
Leadtime is belangrijk om het totale voortbrengingsproces te kunnen besturen. Direct voor planners op de diverse niveaus in een organisatie maar ook voor management en Verkoop. Controle over leadtime impliceert namelijk inzicht in de betrouwbaarheid van uw supply chain.

Definities leadtime

  • Order  : vanaf ontvangst van de klantorder tot en met de order volledig is verwerkt en geleverd aan de klant
  • Procurement  : tijd die nodig is voor aanmaken van procurement order tot en met de ontvangst van de goederen
  • Production  : Begint bijhet vrijgeven productie order tot en met oplevering van gereed product voor verscheping / opslag
  • Delivery  : beschikbaar zijn van order ex-productie tot en met levering bij de klant.
  • supply chain  : totale tijd vanaf order van de klant tot en met levering aan de klant.

Bovenstaande definities zijn de meest voorkomende leadtime. Vanzelfsprekend zijn er meer leadtime te definiëren. Zoals order handling leadtime : vanaf ontvangst klantorder totdat order gereed is voor planning. [Order entry + order receipt]

supply chain flow

Cyclus time

Wat nog al eens verward wordt is het begrip cyclus time versus leadtime. In geval van leadtime is er sprake van de totale doorlooptijd van een proces. Cyclus time is de tijd de nodig is om 1 proces cyclus te voltooien. Ook wel gedefinieerd als : Ook beter bekend als de productietijd van 1 product incluis wachttijden binnen de cyclus. Cyclus time richt zich dus op efficiency van het voortbrengingsproces. Cyclus time is daardoor onderdeel van de totale leadtime.

Binnen cyclus time kennen we onderscheid naar 3 subtypes.

  • Maximum toelaatbare cyclus time. Vaak wordt deze op 92%-95% van de takttime gezet. Men bouwt dus enige buffer in om onvoorziene variabiliteit op te vangen. Deze cyclus time is dus bepalend voor het tempo van de productielijn en dus de levering aan de klant.
  • Ontworpen of netto cyclus time. Bij deze tijd functioneert het proces zoals het is ontworpen en bedoeld. Dus zonder vertragingen.
  • Actuele cyclus time. Dit is de werkelijke gemeten tijd van het proces

Takttime

Een derde tijdsmeting is Takttime wat uit de Lean filosofie voortkomt. Takttime is het tempo waarin de klant de producten uit het proces ontvangen. In formule: totaal beschikbare productie tijd / gemiddelde klantvraag.

Calculaties

Aangezien leadtime in dagen of equivalenten wordt uitgedrukt is het niet moeilijk de berekeningen te maken tussen 2 momenten. Wat wel belangrijk is wel tijdsmomenten U definieert.

Bij het vaststellen van bijvoorbeeld de Procurement leadtime is het van belang of U met de leveranciers een vaste doorlooptijd heb afgesproken. [procurement leadtime is bijv 30 dagen] Het kan ook zijn dat U een afwijkende gewenste datum heeft voor ontvangst. Hier is sprake van bij afroeporders. Daarnaast is er nog de optie dat de leverancier afwijkende leadtime gebruikt afhankelijk van het product en zijn productie bezetting. Dan zult U moeten vragen om een confirmed delivery date.

type leadtime calc

Aangezien enkele meting veelal niet mogelijk is, berekent men de totale leadtime door de verschillende variabelen bij elkaar op te tellen:
Replenishment leadtime manufacturering= production leadtime + procurement leadtime + shipping leadtime
Replenishment leadtime procurement = procurement leadtime + shipping leadtime

Om volledig leadtime van supplier naar klant te berekenen : leadtime procurement + leadtime manufacturering + delivery time to customer.

Gerelateerde links:

doorlooptijden berekenen

leadtime calculations